Mediální investice v roce 2016 táhla TV reklama

čtvrtek, 19. ledna 2017, 11:35 Reklama MediaGuru

Z pohledu monitoringu reklamních investic se loňský rok zařadil k nejúspěšnějším v posledních letech.

Z monitoringu Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere, který každoročně nabízí pohled do celoročních dat ceníkových hodnot umístěné reklamy, vychází televize jako nejsilnější mediatyp roku 2016. Monitorvaný objem televizní reklamy dosáhl loni 42,4 mld. Kč, což je o 19 % více než v roce 2015. V korunovém vyjádření jde o nárůst téměř 7 mld. Kč. Další mediatypy jako rádio, tisk a OOH si v rámci monitorovaných zdrojů rovněž meziročně polepšily. Největším zadavatelem byla v roce 2016 společnost Procter & Gamble Czech Republic.

„Reklamnímu trhu se v loňském roce dle očekávání dařilo. Ceníková hodnota využitého mediálního reklamního prostoru přesáhla 80 miliard korun. Oproti loňsku tak evidujeme zhruba 13% nárůst. Nejsilnějším mediatypem byla již tradičně televize. Společně s hrubými investicemi rostl také počet odvysílaných komerčních sdělení i souhrnný reklamní čas,“ komentuje výsledky monitoringu Ad Intel Tomáš Hynčica, Business & Research Director Nielsen Admosphere.

Data jsou prezentována bez internetové reklamy, u níž se monitoruje jen display a videoreklama. Údaje za internetový trh proto přineseme až s aktualizovanými daty profesního sdružení SPIR, který vydává zprávu o vývoji reklamních investic na internetovém trhu, a to včetně všech dalších formátů internetové reklamy.

Srovnání ceníkové hodnoty reklamy v médiích (2016 vs. 2015)

170119_srovnani-cenikove-hodnoty-reklamniho-prostoru-v-letech-2015-a-2016

Top zadavatelé reklamy do médií v roce 2016

170119_new_cenikova-hodnota-reklamniho-prostoru-u-top-10-zadavatelu-za-r

Zdroj: Nielsen Admosphere

-mav-