Od ledna se uvolní možnosti spotřebitelských soutěží

pondělí, 02. ledna 2017, 10:00 Marketing MediaGuru

Rok 2017 výrazně uvolní ruce marketérů, co se spotřebitelských soutěží týče.

Zatímco během letošního roku se legislativa dotýkající se marketingových aktivit výrazně neměnila, příští rok přinese pro marketéry novinku v mnoha ohledech pozitivní. V souvislosti s novým zákonem o hazardních hrách, který nahrazuje dosavadní zákon o loteriích, se jim totiž uvolní ruce u spotřebitelských soutěží.

„Zákon o loteriích měl na spotřebitelské soutěže poněkud přehnané nároky a marketéři je museli nastavovat velmi obezřetně. Za porušení zákona jim hrozily nemalé sankce. Od 1. ledna 2017 začne být účinný nový ,zákon o hazardních hráchʹ, který spotřebitelské soutěže tak, jak je známe dnes, už neupravuje – marketéři jsou tedy volní a nemusí našlapovat po špičkách,“ popisuje pro MediaGuru.cz Petra Dolejšová z advokátní kanceláře eLegal, jež pořádá semináře Právo v marketingu.

Spotřebitelské soutěže bude nově regulovat „pouze“ zákon o ochraně spotřebitele, a bude se tak na ně vztahovat zákaz nekalých obchodních praktik. „V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele bude muset vyhlašovatel soutěž postupovat tak, jak bylo slíbeno v podmínkách soutěže,“ doplňuje Petra Dolejšová. Vyhlašovatel tak bude muset dodržet stanovená pravidla a poskytnout slíbené výhry. Porušení zákazu nekalých praktik je správním deliktem s možnou pokutou až 5 milionů korun.

Nicméně nové podmínky marketérům umožní používat v kampaních bez rizika celou řadu herních mechanik od soutěží kreativních, čistě znalostních až po ty s náhodným výběrem, kde sázka není podmínkou. Za sázku není považována například koupě zboží za obvyklou cenu, zapojení do soutěže prostřednictvím internetové sítě či SMS za standardní ceny.

Příkladem může být soutěž, jež má jako podmínku účasti zakoupení produktu dané značky (například kávy, čokoládové tyčinky či pracího prášku) a registrace účtenky do slosování například e-mailem či SMS. Vyhlašovatel soutěže potom z registrovaných soutěžních účtenek vylosuje výherce, kterému  může dát výhru bez omezené hodnoty. Od 1. ledna 2017 tak odpadnou nejen dosavadní omezení týkající se výše výher, ale i povinnost oznámit konání soutěže. Nově bude také možné soutěžit i o peníze.

Riziko představují jen soutěže, které obsahují některé prvky hazardních her, tedy kombinují-li prvek náhody se sázkou. Takovým případem je soutěž, jejíž podmínkou je koupě zboží za cenu převyšující cenu obvyklou či například registrace prostřednictvím premium SMS, jejíž tarif je speciálně upraven. Ve chvíli, kdy se bude z takto zaregistrovaných účtenek losovat, jedná se již o hazardní hru.

Zákony, které je dobré pro pořádání spotřebitelské soutěže znát

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

-stk-