ÚOHS pokutuje Vodafone a O2 ve výši 99 mil. Kč

pondělí, 09. ledna 2017, 12:33 Aktuality MediaGuru

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v úhrnné výši 99 mil. Kč mobilním operátorům Vodafone Czech Republic a O2 Czech Republic za protisoutěžní dohody ve Smlouvě o propojení sítí. Rozhodnutí není pravomocné, jeden z účastníků již proti němu podal rozklad. ÚOHS o tom informoval v pondělí 9. ledna 2017.

Pokuty se týkají uzavření dohod z března 2001 (tehdy mezi Vodafonem a EuroTelem), na základě kterých mělo dojít k propojení sítí výhradně přímým propojením. Uzavřením a následným plněním vertikálních dohod o rozdělení trhu se obě firmy měly dopustit porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Úřad plnění uvedených dohod zakázal a za správní delikt trvající od 22. března 2001 až do současnosti uložil společnosti Vodafone sankci ve výši 49 579 000 Kč a společnosti O2 za správní delikt trvající od 1. května 2004 do současnosti pokutu ve výši 49 506 000 Kč.

Původní rozhodnutí v této věci vydal ÚOHS už v roce 2003, pravomocné pak o rok později, po soudním přezkumu se nyní zabýval věcí opakovaně. "Vzhledem k tomu, že účastníci řízení po celou dobu zakázané dohody dále plnili, byly jim sankce za dlouhodobý delikt přiměřeně zvýšeny," informoval ÚOHS.

-mav-