Soutěž Časopis roku zahájena, má novinky

středa, 01. února 2017, 16:31 Aktuality, Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů zahájila třináctý ročník soutěže Časopis roku. Vydavatelé mohou své tituly přihlásit do středy 22. února 2017 do 14.00 hodin. V letošním roce mohou jednotlivé časopisy soutěžit o ocenění v celkem dvanácti kategoriích.

casopis-roku

Novinkou letošního ročníku je kategorie s názvem Vaření jako životní styl pro časopisy, které se zabývají tématikou vaření, potravinami, stolováním a novinkami z oblasti gastronomie. Významnou novinkou tohoto ročníku je také uvedení kategorie s názvem Cena čtenářů, do které automaticky postoupí všechny přihlášené tituly a jejich čtenáři pro ně budou moci hlasovat prostřednictvím SMS.

Soutěž je otevřena všem titulům, které jsou registrovány v Databázi periodického tisku Ministerstva kultury ČR, s periodicitou alespoň čtyřikrát ročně, a které lze na základě jejich obsahového zaměření zařadit do některé ze soutěžních kategorií. Jednotlivé kategorie i letos budou vycházet z obsahového zaměření titulů, které mohou být vydávány jak v tištěné, tak i v digitální podobě.

Časopisy budou hodnoceny především podle své úspěšnosti na mediálním trhu, podle toho, jak odpovídají současným trendům, podle svého grafického provedení a obsahové úrovně. Kategorie Objev roku bude hodnocena podle jedinečnosti obsahového konceptu, přehlednosti a srozumitelnosti, grafického designu a inovativnosti projektu. Kategorie Obálka roku zůstává beze změn.

Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vybere cca 30členná porota složená z mediálních odborníků, zástupců zadavatelů inzerce a agentur, umělců a studentů mediálních oborů 3–7 nejlepších titulů v každé kategorii, které postoupí do kola druhého. V něm bude další cca 15členná porota podobného složení vybírat dle výše uvedených kritérií vítěze jednotlivých kategorií.

Soutěžní kategorie Časopis roku 2016

I. Kategorie – Sport a hobby V kategorii soutěží tituly žánrových a obsahových kategorií – sportovní časopisy, motoristické časopisy, časopisy věnující se jednotlivým druhům hobby aktivit typu myslivost, rybaření, kynologie aj., časopisy o cestování. II. Kategorie – Bydlení a zahrada V kategorii soutěží časopisy žánrově a obsahově zaměřené na téma domů, bytů, architektury, bytového designu, zahrad, chalupaření a kutilství. III. Kategorie – Populární věda a technika V kategorii soutěží časopisy žánrově a obsahově zaměřené na popularizaci různých oborů vědy – historie, přírodní obory, zajímavosti ze světa vědy a techniky (tj. i IT tituly pro širší veřejnost). IV. Kategorie – Vaření jako životní styl V kategorii soutěží časopisy s obsahem věnovaným tématice vaření, potravin, stolování, novinek v oblasti potravin a receptům. V. Kategorie – Životní styl Magazíny o módě, kosmetice a životním stylu pro ženy i muže vydávané v luxusnějším provedení. VI. Kategorie – Ženský svět Časopisy zaměřené na ženy, které se starají o domácnost, děti a pečují o svůj zevnějšek i zdraví. VII. Kategorie – Děti a mládež Časopisy pro uvedenou věkovou skupinu čtenářů. VIII. Kategorie – Zpravodajství a ekonomika Časopisy zaměřené na politiku, ekonomii, podnikání. IX. Kategorie – Volný čas Časopisy jako televizní průvodci, křížovky, sudoku a podobné hry. X. Kategorie – Svět a společnost Časopisy zajímavostí doma i ve světě a společenské tituly, život celebrit, zprávy ze společnosti. XI. Objev roku 2016 V této kategorii soutěží nové tištěné i digitální časopisecké tituly, jejichž vydávání bylo zahájeno v roce 2016, a jejich periodicita je nejméně 4x ročně, v roce 2016 vyšlo alespoň jedno číslo a v době přihlášení do soutěže časopis stále vychází. XII. Obálka roku 2016 Do této kategorie může být přihlášena i obálka časopisu, který soutěží v jiné kategorii,                případně více obálek jednoho titulu vydaných v roce 2016. Časopis roku 2016 V této kategorii je vyhodnocován celkový vítěz soutěže z vítězů jednotlivých kategorií. Časopisem roku může být titul, který splní tyto podmínky: umístil se na 1. místě v kategorii, do níž byl přihlášen (I. – X.), v roce 2016 dosáhl co nejlepšího celkového meziročního růstu ukazatelů prodaného nákladu, čtenosti, hrubého inzertního příjmu a počtu inzertních stran podle monitoringu inzerce, tedy tzv. objektivních kritérií, dosáhl nejlepšího hodnocení poroty. Body udělené porotou a objektivní kritéria budou mít v celkovém hodnocení poměr 50:50. Cena čtenářů 2016 Do této kategorie postupují automaticky všechny tituly, které byly přihlášeny do kategorií I. – XI. hlasování bude probíhat prostřednictvím prémiových SMS časopis, který získá nejvíce hlasů, obdrží „Cenu čtenářů 2016“

-mav-