Trh reklamních předmětů překonal 5,5 mld. korun

úterý, 28. února 2017, 10:45 Reklama MediaGuru

Objem trhu dárkových a reklamních předmětů v roce 2015 přesáhl 5,5 miliardy korun.

Celkový finanční objem investovaný do produkce dárkových a reklamních předmětů za rok 2015 v České republice tvořil 5,53 miliardy Kč. Vyplývá to z průzkumu oborové asociace POPAI CE, který byl připraven ve spolupráci s mediální agenturou OMD Czech. Monitoring staví na dvou úrovních sběru dat. Vychází jednak z deklarovaných čistých  finančních objemů členů POPAI, jednak z informací z veřejně dostupných zdrojů.

Většina tuzemské produkce reklamních dárkových předmětů směřuje do České republiky. Zde skončí 62 % vynaložených prostředků do propagace. Na export směřuje zbývajících 38 % výrobků.

Z pohledu dodavatele reklamních produktů převažují mimoevropské země. V roce 2015 byly dárkové a reklamní předměty dovezeny v 71 % mimoevropskými dodavateli. Česká republika dodala 20 % dárkových předmětů, evropští se podíleli dalšími 9 %.

zemedodavatele
Zdroj: POPAI CE & OMD Czech

Ohledně původu reklamních předmětu, tedy země, kde byly reklamní předměty vyrobeny, taktéž dominují neevropští výrobci, zejména asijští. Odtud pochází 93 % veškerých dárkových a reklamních předmětů. Čeští výrobci dodali na trh pouhá 4 %  a ostatní evropští producenti další 3 %.  Logistické řetězce reklamních a dárkových předmětů jsou tedy globálního charakteru a jsou schopny dostatečně pružně reagovat na změny poptávky.

Zdroj: POPAI CE & OMD Czech
Zdroj: POPAI CE & OMD Czech

Většina prodaných předmětů byly dodány s popiskem či brandingem (79 %). Z technologií se pro potisk nejčastěji využívá sítotisk (27 %), tampon-tisk (24 %) a výpal (14 %). Poměrně často používanými jsou také transfer (12 %) a gravírování (10 %). Ostatní technologie, jako je například výšivka, digitální tisk, pískování či ražba, jsou používány spíše sporadicky.

-stk-