Vyšel zákon o snížení DPH pro tištěná média

úterý, 14. února 2017, 15:21 Aktuality, Tisk MediaGuru

V úterý 14. února 2017 byl vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stručnou novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se položka "noviny a časopisy" přesouvá ze seznamu zboží podléhajícího 15% sazbě do seznamu zboží, které je daněno 10 procenty.

Definice novin se přitom neměnila, zůstala stejná jako ve stávajícím znění zákona č. 235/2004 Sb. Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

Snížení sazby je podle Unie vydavatelů přínosem pro ekonomickou situaci odvětví vydávání periodického tisku. Má umožnit vydavatelům investovat finance získané snížením sazby do kvalitnějšího obsahu i technologických zlepšení.

-mav-