Destinační značku Prahy připraví Touch Branding

čtvrtek, 23. března 2017, 07:26 Aktuality, Marketing MediaGuru

Pražská informační služba (PIS) si na ztvárnění destinační značky hlavního města Prahy a její kontinuální komunikace v letech 2017 až 2019 ve veřejném výběrovém řízení vybrala studio Touch Branding. Výsledná výše zakázky činí 4,2 mil. korun. 

Hlavním cílem veřejné zakázky je vytvořit univerzální a snadno kampaňovatelnou destinační značku hlavního města Prahy, která zaujme, vhodně reprezentuje město široké mezinárodní veřejnosti a je doplněna vhodnou, atraktivní a originální komunikační linkou. Rovněž by měla být schopna oslovit bonitní klientelu středního věku k opakovaným návštěvám Prahy, potažmo zkvalitnění skladby jejích návštěvníků na úkor jejich kvantitativního nárůstu.

Za společností Touch Branding stojí grafický designér Aleš Mička a Martin Marušinec.

-stk-