Media Bohemia zamýšlí přejmenovat Rádio City

pondělí, 20. března 2017, 08:17 Aktuality MediaGuru

Společnost Media Bohemia žádá Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) o souhlas se změnou názvu rádia City 93,7 FM na nový název Hitrádio City 93,7 FM. Media Bohemia je toho názoru, že změna názvu bude korespondovat s primárním zaměřením metropolitní hudební stanice a se zastoupením hitů v jejím hudebním formátu. "Nedochází tímto k teritoriálnímu střetnutí s rozhlasovou stanicí vysílající pod názvem programu Hitrádio City na území Brna," uvedla Media Bohemia ve své žádosti.

Hitradio_twitter

Media Bohemia upravila v loňském roce celoplošný branding svých stanic ze sítě HitrádiíHitrádio Magic Brno se v důsledku této úpravy loni v létě přejmenovalo na Hitrádio City.

Rádio 93,7 FM je také součástí sítě Hitrádii, přestože s ní dosud nebylo spojeno tímto názvem.

-mav-