AKA a AČRA se postavily za reklamní tendr k EET

pondělí, 24. dubna 2017, 06:55 Aktuality, Reklama MediaGuru

Profesní reklamní Asociace komunikačních agentur (AKA) a také Asociace Českých reklamních agentur (AČRA MK) reagovaly ve společném stanovisku na páteční článek deníku MF Dnes „Reklamu na úspory připravila nejdražší firma“, podle kterého veřejnou zakázku ke kreativní části kampaně EET vyhrála nejdražší nabídka. Jde o zakázku, která byla vypsána na konci roku 2015. Vítězem tendru se stala agentura McCann-Erickson Prague, která nabídla o cca 300-400 tis. Kč vyšší cenu než další ze soutěžících agentur. Kampaň k EET běžela od loňského června.

Profesním reklamním asociacím se nezamlouval pohled deníku MF Dnes, který se pozastavoval nad tím, že McCann-Erickson vyhrála zakázku i přes vyšší cenovou nabídku. Naznačoval zároveň, že to u veřejných zakázek nebývá obvyklé. Proti tomu se asociace ohradily. AKA vyvíjí v posledních letech iniciativy k edukaci veřejných reklamních zakázek (viz Metodika zadávání veřejných zakázek či Férový tendr).

„Autor pokládá za pozoruhodné, že ve výběrovém řízení na komunikační kampaň Finanční správy byly zadavatelem nabídky hodnoceny nikoliv jen podle ceny, nýbrž také podle kvality. Pozoruhodné to je! Výběrové řízení bylo, až na drobný detail, vedeno zcela v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek v marketingu a komunikaci, na kterém máme to potěšení třetím rokem spolupracovat. Tím drobným detailem je, že váha kvality a ceny byla v uvedené kampani jen 50:50. Metodika doporučuje, aby kvalita měla váhu 70%! Hodnocení strategií a kreativity podle nabídkové ceny metodika zcela vylučuje jako nesmyslné. Jinak bylo výběrové řízení vedeno profesionálním způsobem a mohlo by být příkladem pro instituce, které z neznalosti nebo z alibismu ještě stále hodnotí strategickou, kreativní a koncepční práci podle ceny,“ uvedly reklamní asociace AKA a AČRA MK.

Proti článku se ohradil i zadavatel zakázky - Generální finanční ředitelství. Uvedlo, že v souladu se zákonem o veřejných zakázkách pro hodnocení nabídek zvolilo dvě kritéria – celkovou nabídkovou cenu a kreativní část. Kreativní část byla dále složena z dalších třech pod-kritérií, které měly zaručit, že bude vybrán uchazeč, který nejlépe splní zadání dané zakázky. „To bylo dáno mimo jiné Kreativním briefem, který jasně definoval charakter a cíle projektu elektronické evidence tržeb, a to včetně toho, jaké komunikační sdělení by měla informační kampaň nést a jakých cílů by měla dosáhnout. Zadání této veřejné zakázky kladlo vysoký důraz na kvalitu nabídek,“ zdůvodnilo Generální finanční ředitelství.

-mav-