Český rozhlas zřizuje Etickou komisi, má pět členů

úterý, 02. května 2017, 09:14 Aktuality, Rádio MediaGuru

Český rozhlas (ČRo) zřídil k 1. květnu 2017 Etickou komisi jako poradní orgán generálního ředitele. Smyslem jejího ustanovení má být podle ČRo zlepšování služeb pro posluchače, které by se měly odrazit především v programu a vysílání. Zabývat se má i veřejnoprávním rozměrem rozhlasu a plněním jeho role ve společnosti. Její členové budou řešit všechny podněty, které jim postoupí generální ředitel ČRo.

„Mou vizí je a bude Český rozhlas jako médium veřejné služby, které bude maximálně otevřené veřejnosti. Z tohoto důvodu jsem zřídil funkci ombudsmana ČRo, který se zabývá podněty našich posluchačů. Nyní – přesně po roce – začne pracovat Etická komise složená z odborníků a osobností. Jejím úkolem bude být mým poradním orgánem, který nabídne komplexní pohled na Český rozhlas zvenčí,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, který ustanovení Etické komise rovněž přislíbil ve svém kandidátském projektu.

René Zavoral, generální ředitel ČRo.
René Zavoral, generální ředitel ČRo.

Etická komise bude mít pět členů, kteří jsou jmenováni generálním ředitelem ČRo na dobu jeho funkčního období. Patřit mezi ně bude předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, předseda České neurochirurgické společnosti Vladimír Beneš, Emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls, plzeňský biskup Tomáš Holub a někdejší předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová.

Postoupené podněty bude komise zkoumat na neveřejných zasedáních z hlediska relevantních přístupů profesní etiky a s přihlédnutím k aplikaci Kodexu ČRo. Členem nemůže být jmenována osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s ČRo. Usnesení Etické komise budou zveřejňována na internetových stránkách Českého rozhlasu, jejím tajemníkem bude ombudsman ČRo Milan Pokorný, který bude její činnost koordinovat.

-mav-