Marketérem roku je M. Víghová ze Zetoru

pátek, 19. května 2017, 17:48 Aktuality, Marketing MediaGuru

V prostředí Divadelního sálu Klubu Lávka se ve čtvrtek večer odehrálo finále soutěže 12. ročníku Marketér roku 2016. Hlavní cenu Velkého modrého delfína získala ředitelka korporátní komunikace Zetor Tractors Margaréta Víghová.

Letos kromě Velkého modrého delfína a hlavních cen udělila komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.

Margaréta Víghová
Margaréta Víghová

Večerem provázel moderátor Karel Voříšek a Swing kvartet Ivana Smažíka se zpěvačkou Evou Emmingerovou.

Výsledky soutěže

Velký modrý delfín – hlavní cena soutěže

Margaréta Víghová

Zetor Tractors, a.s. – ředitelka korporátní komunikace

za realizaci nové marketingové strategie úspěšné na mezinárodních trzích

Cena Zelený delfín 

Jaroslav Barvíř

Krondorf, a.s. – spolumajitel, generální manažer, prokurista

za unikátní přístup při uvedení nového produktu na trh

Cena Zlatý delfín

Jaroslav Kurčík

Penam, a.s. – generální ředitel

za rozvoj produktové politiky a úspěšné řešení interní i externí komunikace

Cena Purpurový delfín

Marie Mošová

Hartmann-Rico – Marketing manager

za novou marketingovou strategii zaměřenou na komplexní potřeby zákazníka

Zvláštní cena prezidia ČMS  Zelený eko-delfín

Bronislav Janeček

REC Group, s.r.o. – generální ředitel

za originální marketingovou strategii podporující ekologii, rozvoj nových forem podnikání a kulturu

Zvláštní cena prezidia ČMS  Růžový delfín

Eva Brixi-Šimková

Prosperita – šéfredaktorka

za specifickou formu marketingové komunikace zaměřenou na ženy-manažerky

Zvláštní cena prezidia ČMS  Duhový delfín:

Jaromír Kříž

Merkur toys, s.r.o – ředitel a jednatel

za rozvoj marketingové strategie podporující technické vzdělávání mládeže

Zvláštní cena prezidia ČMS  Duhový delfín:

Miroslav Šorma

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo – předseda

za úspěšnou inovaci produktů charakterizujících českou výrobní tradici

Zvláštní cena prezidia ČMS  Duhový delfín:

Vinařský fond ČR

za strategii posilující hodnotu produktů a značek tuzemského vinařství

Malí delfíni: 

Martina Bauerová

Papei, a.s. – vedoucí komunikace a marketingu

za marketingovou strategii podporující novou koncepci produktu a komunikace

Kateřina Kadlecová

USSPA, s.r.o. – ředitelka

za úspěšné uvedení produktů nové generace na trh

Alena Kotašková

Madeta, a.s. – Senior product manager

za úspěšnou realizaci nových forem komunikační politiky

Petr Paksi, MBA

J.A.P., spol. s r.o. – výkonný ředitel

za úspěšnou realizaci nového přístupu k produktovému designu

Radka Prokopová

Alcaplast, s.r.o. – výkonná ředitelka

za komplexní přístup k marketingové strategii při uvádění nových produktů na trh

Anna Tůmová

České Radiokomunikace a.s. – Head Of Marketing a PR

za originální přístup k budování značky se zřetelem na potřeby zákazníka

Diplom za úspěšnou nominaci marketingového projektu

Jana Kiclová

Oknotherm, s.r.o. – ředitelka marketingu

Ing. Tomáš Milich

OVUS - podnik živočišné výroby, s.r.o. – jednatel

Petr Patočka

Čajová květina, s.r.o. – jednatel

Andrea Trčková

Ladislav Kavan – LK SERVIS – výkonná ředitelka

Marek Valášek

LearnTube, s.r.o. – ředitel obsahu, founder

Miluše Valdová

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby – obchodní a marketingová ředitelka

Mladý delfín

kolektiv studentek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Kateřina Martínková, Tereza Vodáková

za  marketingový projekt v soutěži Marketér roku 2016 – Mladý delfín

na téma Jak komunikovat značku Made in Czechia

Mladý delfín

kolektiv studentek Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů, Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací

Lucie Kloboučníková, Ivana Dvořáková, Eliška Farářová

za marketingový projekt v soutěži Marketér roku 2016 – Mladý delfín

na téma Jak komunikovat značku Made in Czechia

diplom

kolektiv studentek Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů, Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací

Anastasia Kobzareva, Jitka Davidová, Elizaveta Shkiria

diplom

kolektiv studentek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Magdalena Pecníková, Jana Pastyříková

-mav-