Mladá fronta přijde s dětským časopisem Puntík

pondělí, 22. května 2017, 10:59 Aktuality, Tisk MediaGuru

Vydavatelství Mladá fronta rozšiřuje svoje portfolio o nový dětský měsíčník s názvem Puntík, který doplní i nové stejnojmenné webové stránky. Časopis Puntík bude zaměřen na nejmenší děti od dvou let. Za tvorbou časopisu stojí dlouholetá šéfredaktorka časopisu Sluníčko a autorka mnoha dětských knih Eva Bavorová. První číslo vyjde 30. června 2017.

„Na našem trhu chybí původní český časopis pro úplně nejmenší děti a jejich rodiče. Většina časopisů se soustřeďuje na těsně předškolní děti nebo na malé školáky. Naším cílem je oslovit ještě ty menší. Časopis Puntík je hravější variantou k leporelům a prvním obrázkovým knížkám. Na rozdíl od knížek ale nebude vadit, když děti časopis počmárají nebo roztrhají,“ říká Eva Bavorová, šéfredaktorka časopisu.

Eva Bavorová, foto: Mladá fronta
Eva Bavorová, foto: Mladá fronta

Časopis Puntík má být pomocníkem rodičů nebo vychovatelů malých dětí, nabízí aktivity, které pomáhají s rozvojem řeči a obohacováním slovní zásoby, s rozvíjením fantazie a kreativity či s procvičováním grafomotoriky. K tomu slouží převážně obrázkové příběhy s minimem textů a jednotlivými úkoly, které se k příběhům vztahují. á.

Zvolený papír časopisu má umožnit bezproblémové malování a stříhání kdekoliv v časopise (vystřihování z papíru není omezeno jen na kartonovou přílohu). Časopis vytváří tým autorů, ilustrátorů a pedagogů, kteří mají zkušenosti s tvorbou dětských časopisů a knih i se vzděláváním dětí.

Pro vydavatelství Mladá fronta znamená uvedení nového dětského časopisu vstup do tohoto segmentu, ve kterém bývala dříve zastoupena. V rámci prodeje většiny časopisů společnosti CN Invest ale odešly z portfolia MF tradiční dětské časopisy Sluníčko a Mateřídouška.

-mav-