Targo: 5% marže je tu brána skoro jako drzost

pátek, 23. června 2017, 13:30 Reklama MediaGuru

Na Západě je u reklamních předmětů běžná marže 20 až 25 %, v ČR stěží 5 %.

Společnost Targo Promotion letos na českém trhu slaví 25. výročí. V čele stále stojí její zakladatelka Michaela Krešlová, jež ze svého pohledu může posoudit dlouhodobý vývoj trhu s reklamními předměty. „Za tu dobu se změnili především klienti a jejich způsob práce s 3D. Daleko do pozadí ustoupila kreativa a prim hraje cena,“ komentuje současný stav.

Upozadění kreativy je podle Krešlové patrné zejména v zemích střední a východní Evropy. Na Západě přece jen akcentují odlišnost a unikátnost mnohem víc. „V západní Evropě je standardem marže v rozmezí 20–25%. To je dlouhodobě zavedený fakt, který prostě funguje, všichni ho chápou a respektují. U nás, ale i v ostatních zemích CEE, je marže ve výši 5 % skoro drzost. Za takové situace musíme daleko víc pracovat na objem, a tím pádem se více potlačuje kreativita,“ popisuje a doplňuje: „Je to obrovská škoda, protože tím se zabíjejí úžasné myšlenky, které by v konečném efektu dokázali motivovat spotřebitele ke spontánnímu nákupu daleko víc. Naši klienti se domnívají, že spotřebitel je rád, že má ,něcoʹ zadarmo a vlastně že ani nedocení, jak moc kreativní ten nápad je. To je bezesporu škoda, protože i příbal se dá pozvednout na úroveň touhy. Věřím, že se vrátí doba, kdy bude i tailor-made 3D součástí marketingových rozhodnutí a nebude to jen záležitost ceny.“

Neustálý tlak na cenu má však ještě jeden rozměr, a to dopady na životní prostředí a dodržování důstojných pracovních podmínek i v rozvojových zemích. „Někteří naši čínští výrobci evropské požadavky na životní prostředí a pracovní podmínky akceptovali. Mají standardní mzdy, standardní pracovní dobu, dobré pracovní podmínky, ISO certifikáty atd. A tohle všechno je něco stojí. My ale nejsme ochotni jim za to, jak se zlepšili zaplatit víc – právě naopak. Chceme po nich, aby byli lepší, ale ještě levnější. To je dlouhodobě neudržitelné, a proto se může dít to, co se dít nemá; ve výrobnách, které akceptují západní standardy, nemůžeme objednávat, protože jsou drahé, a objednává se zboží u jiných, pro které je dodržování základních sociálních kodexů řeč zcela neznámá, ale kde mají úžasně nízkou cenu,“ vysvětluje Michaela Krešlová s tím, že jediný, kdo tento „gordický uzel“ může rozetnout, je zase jen klient.

Své 25. výročí oslavila firma Targo Promotion v kulisách Petřínských zahrad
Své 25. výročí oslavila firma Targo Promotion v kulisách Petřínských zahrad.

Reklamní předměty stejně jako všechny kreativní průmysly trpí také porušováním autorského práva. Drtivá většina klientů Targo Promotion jej sice ctí, nicméně těch, co princip autorství neuznávají, není bohužel málo. „Existují klienti, kteří si nechají udělat desítky návrhů, ani nepoděkují a dají je vyrobit ,svéʹ agentuře – možná nejlevnější, možná nejoblíbenější. Snažíme se do smluv dát klauzuli o autorství, ale někdy jsem překvapena, jak klienti reagují. Cítí se až uražení, že si toto pochopitelné právo chceme udržet a smluvně podchytit,“ říká Michaela Krešlová.

Mýty o firmách ze střední Evropy se musí bořit

V současnosti má Targo Promotion zastoupení na pěti trzích, kromě Česka také v Polsku, Maďarsku, Rusku a v Hongkongu a Číně. Před krizí byla přítomna dokonce v devíti zemích, ale v důsledku seškrtávání nákladů musely být méně rentabilní trhy zavřeny. „Naučili jsme se, že už není nutné být v každé zemi, ale stačí umět obsloužit region,“ vysvětluje Michaela Krešlová. Schopnost „obsloužit region“ v sobě přitom nese potřebu mít v daném regionu místní lidi, hovořící místním jazykem a chápající mentalitu.

I přes redukci poboček plány na expanzi přetrvávají. „Našim cílem je větší průnik na západoevropské trhy, ale i do Asie či jižní Ameriky,“ prozrazuje Krešlová. Na Západě však nadále musí bojovat s mýtem o firmách ze střední Evropy, které se „pořád učí“. „Učíme se samozřejmě všichni, ale myslím, že v mnoha ohledech už můžeme učit i my. Jinými slovy jsme zcela konkurenceschopní, stálo to nemálo úsilí do lidí, do interního IT systému, ISO certifikace, kontroly kvality a systému měření a řízení kvality, ale stále to za to.  Vydali  jsme Governance, tedy příručku o tom jak pracujeme ve všech stupních vývoje objednávky, Příručku kvality a mnoho jiného, co nás směle může řadit ke stejným konkurentům v západní Evropě. Bohužel je ale naše ekonomika příliš malá na to, abychom tady trhali rekordy, a musíme se pokoušet expandovat i jinam, což se nám daří čím dál víc,“ dodává.

Zakladatelka firmy Targo Promotion Michaela Krešlová chce předat otěže mladším.

Do budoucna chce Michaela Krešlová předat otěže firmy mladším a inovátorštějším nástupcům. „Samozřejmě je otázka, jak tohle své ,prvorozené dítkoʹ dokážu opustit, ale už dávno to není firma závisející na jednom člověku a způsob řízení zakázek ze mě vlastně dělá víc kontrolora než vizionáře. Takže věřím, že firma bude stále lepší a větší, a doufám, že korunní princ či princezna povede Targo k ještě větším úspěchům,“ uzavírá.

-stk-