TV Nova zvýšila loni zisk na téměř 300 mil. Kč

středa, 26. července 2017, 12:00 TV MediaGuru

Provozovatel televizní skupiny Nova vylepšil loni hospodaření, zvýšil zisk i tržby.

Provozovatel televizní skupiny Nova zakončil loňský rok čistým ziskem ve výši 297 mil. korun, což bylo o sto milionů více než v roce 2015. Tržby televizní společnosti se meziročně zvýšily o necelá čtyři procenta na 4,65 mld. Kč. Vyplývá to z výsledků hospodaření společnosti TV Nova (dříve CET 21) za rok 2016. Hlavním výnosovým zdrojem TV Nova je nadále televizní reklama. Její objem se v loňském roce zvýšil o dvě procenta na 3,7 mld. Kč. Z prodeje reklamního prostoru na internetu inkasovala Nova 144 mil. korun, což bylo o deset procent více než v roce 2015. Nejrychleji rostly výnosy z předplatného, které se meziročně zvýšily o více než 50 % na 206 mil. Kč.

Základní ukazatele hospodaření TV Nova (tis. Kč), 2016

2 016 2 015 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 4 654 849 4 493 036 3,6
provozní výsledek hospodaření 1 044 414 950 904 9,8
výsledek hospodaření za účetní období 296 947 196 772 50,9

Struktura výnosů TV Nova (tis. Kč), 2016

2016 2015 změna (%)
výnosy z vysílání reklamy na programech šířených  pozemními vysílači 3 745 564 3 661 342 2,3
ostatní tržby z prodeje obchodních sdělení v televizi 497 657 471 347 5,6
prodej reklamního prostoru na internetu 144 356 131 849 9,5
předplatné - kabelové televize 206 473 135 547 52,3
ostatní služby 60 799 92 951 -34,6

Zdroj: Výroční zpráva TV Nova 2016

Hlavním programovým formátem, který TV Nova v roce 2016 představila, byla zábavní show Tvoje tvář má známý hlas. Stala se jejím nejúspěšnějším nezpravodajským pořadem roku. Na internetu představila mobilní aplikaci TN.cz a ke konci roku spustila vlastní aplikaci hybridní televize (HbbTV). V roce 2016 také vyjednávala se slovenskými operátory o zařazení stanice Nova International do jejich nabídky a požadovala vypnutí svých stanic na Slovensku.

TV Nova splácí od roku 2015 úvěr ve výši 7 mld. Kč poskytnutý společností CME Investments. Jeho splatnost je 12. prosince 2019. K 31. prosinci 2016 byl zůstatek úvěru ve výši 6,134 mld. Kč.

-mav-