Na internetu nejčastěji nakupuje generace Y

čtvrtek, 24. srpna 2017, 07:00 Marketing, Výzkum MediaGuru

Generace Y je v online nakupování aktivnější než mladší generace Z, ukazuje průzkum RetailTrek.

V Česku nakupuje na internetu nejčastěji generace Y, dokonce častěji než mladší generace Z, ukázal průzkum společnosti RetailTrek, který pro ni na vzorku 2505 respondentů zpracovala výzkumná agentura ppm factum.

Spotřebitelé z generace Z, narození po roce 2000, jsou sice na internetu a mobilních zařízeních aktivnější, nicméně v online prostředí si produkty jen vyberou, nakoupí je však v kamenné prodejně. „Předpokládáme, že hlavním faktorem, proč právě generace Y nakupuje na internetu častěji než internetově aktivnější generace Z, je dostatek peněz a na druhou stranu nedostatek času. Miléniálové se již dostávají do produktivního věku, kdy většinu času tráví v práci, kdežto mladší generace je ještě při studiích odkázána na peníze rodičů,“ usuzuje ředitel společnosti RetailTrek Martin Hošek.

Dominantní postavení na trhu internetového prodeje mají potřeby pro volnočasové aktivity, které online alespoň někdy nakupuje 60 % respondentů. Nejméně naopak Češi online nakupují potraviny (8 %). „Potraviny se Češi podle všeho stále nenaučili nakupovat online v takové míře, jak se zřejmě čekalo. Domníváme se, že si online nákup stále nevyzkoušelo velké množství českých zákazníků, takže ani neměli možnost poznat výhody těchto služeb na vlastní kůži. Navíc v našem průzkumu se ukázalo, že v případě potravin se tři čtvrtiny Čechů napříč generacemi rozhodují až v samotné prodejně,“ říká k výsledkům Hošek.

kdevsudeobvyklenakupuji

Mladší generace patří ke spíše impulzivnějším nakupujícím, alespoň co se módního oblečení týká. Skoro 50 % respondentů uvedlo, že si módní oblečení vybírá až při nákupu. V kategorii potřeb pro volnočasové aktivity naopak převládá výběr i několik dní před nákupem, tuto možnost označilo 64 % všech respondentů průzkumu.

jakdlouhoprednakupem

Průzkum se také zabýval vlivem reklamy na nákupní chování Čechů. Subjektivně pomáhá reklama při nakupování téměř 40 % respondentů. Nejvíce podle vlastních slov pomáhá starším generacím X a tzv. Baby Boomers, které se inspirují e-mailovou nabídkou. Naopak mladší generace Y se nechá významně častěji než generace předchozí ovlivnit reklamou ve formě SMS zpráv. „Reklama má podle našich zjištění větší vliv na méně vzdělanou populaci lidí, a to jak ve formě SMS, e-mailu nebo na sociálních sítích. Zároveň se ve výsledcích ukazuje, že mladší lidé, kteří jsou oproti předchozím generacím více vázáni na svůj mobilní telefon, častěji podléhají reklamám typickým pro mobilní zařízení, tedy SMS zprávám a sociálním sítím,“ vysvětluje Martin Hošek.

reklamanakupy

-stk-