Vlastník CS film a Kinosvět zvýšil loni zisk i tržby

pondělí, 14. srpna 2017, 11:40 Aktuality, TV MediaGuru

Československá filmová společnost, která provozuje vysílání stanic CS film, CS miniHoror film a Kinosvět, zvýšila loni tržby i zisk. Tržby se zvýšily o 16 % na 47,4 mil. Kč a čistý zisk překročil 4 mil. Kč, vyplývá z účetní uzávěrky za rok 2016. Většinovým vlastníkem Československé filmové společnosti je Leoš Pohl (75 %). Společnost aktuálně připravuje spuštění placeného dokumentárního kanálu WAR Svět válek. Zahájit má na přelomu září a října.

Československá filmová společnost v roce 2016 (tis. Kč)

2016 2015 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 47 352 40 803 +16
provozní výsledek hospodaření 5 296 954 +455
výsledek hospodaření za účetní období 4 118 346 +1090

Zdroj: účetní uzávěrka 2016

-mav-