AKA: Zásady Férový tendr zná jen 8 % zadavatelů

úterý, 26. září 2017, 09:30 Aktuality, Reklama MediaGuru

Asociace komunikačních agentur (AKA) se podívala na znalost trhu, co se standardů pro zadávání výběrových řízení týče. Zjistila, že její zásady Férového tendru, který je určen pro komerční sféru, zná jen 8 % zadavatelů, Metodiku zadávání veřejných zakázek zná 29 % dotázaných. Vyplývá to z výzkumu Médea Research, který mapuje názory zadavatelů z veřejné i komerční sféry na tendry.

Výběrová řízení v komerční sféře

O tom, že standardy pro zadávání tendrů existují ve vyspělých zemí, ví 70 %. Snahy AKA dosáhnout podobného stavu by je tedy neměly nikterak překvapovat. Standardy jsou ovšem obvykle platformou, na které se shodnou organizace zadavatelů a poskytovatelů služeb. Nízká znalost standardů v českém prostředí je tak podle AKA zapříčiněna mimo jiné absencí organizace zadavatelů. Zadavatelská sekce Českého sdružení pro značkové výrobky, která je oficiálním lokálním partnerem Světového fóra zadavatelů (WFA), je v této oblasti neaktivní.

Ti marketéři, kteří projekt Férového tendru znají, jej hodnotí výrazně příznivěji než ti, kteří o něm nevědí. Ostatně několik velkých společností, jako je třeba Česká spořitelna nebo T-Mobile, se k Férovému tendru přihlásilo a ve svých zadáních se k němu odkazují.

Zdroj: AKA

Zdroj: AKA

Vedle standardů trhu stanovených asociacemi se v 33 % společností uplatňují i interní pravidla. Pochopitelně častější je to u firem nad 100 zaměstnanců. Globální společnosti často stanoví povinnost tendrovat v pravidelných cyklech, a to bez ohledu na skutečnou potřebu měnit agenturu.

Tendry ve veřejné správě

Výrazně odlišná je situace ve veřejné správě, která se řídí Zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo interními předpisy, které do značné míry zákon kopírují. Ať už za to může přirozená potřeba mít na procesy ve státní správě jednotný mustr, nebo zvýšená aktivita AKA při propagaci Metodiky ZVZ, znalost Metodiky je v tomto prostředí trojnásobná oproti Férovému tendru.

Také hodnocení užitečnosti Metodiky ZVZ je v rámci veřejné správy převážně příznivé, protože umožňuje hodnotit podle kvalitativních kritérií a nejen podle ceny. Metodika je dostatečně podrobná, aby podle ní mohli postupovat i úředníci, kteří se s komunikačními zakázkami běžně nesetkávají.

-stk-