Jesenský zvolen novým prezidentem POPAI CE

úterý, 12. září 2017, 08:08 Aktuality, Marketing MediaGuru

Asociace zaměřená na podporu marketingu v místě prodeje POPAI Central Europe uspořádala v pátek 8. září valnou hromadu členů asociace, na které proběhly volby zástupců vedení asociace pro další volební období (2017 – 2019).

Novým prezidentem asociace stal Daniel Jesenský, managing partner ze společnosti Dago. Do funkce viceprezidenta byl zvolen Zdeněk Sobota ze společnosti Hanton, svetelné reklamy.

Daniel Jesenský, foto: POPAI CE
Daniel Jesenský, foto: POPAI CE

Ve vedení asociace budou pracovat garanti specializovaných sekcí POPAI CE: Petr Šimek z agentury Wellen jako garant Klubu zadavatelů, Jan Slavík ze společnosti Ki-Wi Digital ve funkci garanta pro sekci digitální komunikace a Viera Černá ze společnosti Reda, která bude řídit sekci pro oblast reklamních předmětů.

Dalšími zvolenými členy vedení POPAI CE jsou Andrea Vozníková (Nielsen Czech Republic), Monika Hrubalová (čestná členka POPAI), Martin Hasilík (Authentica) a Daniel Brýdl (H.R.G.).

POPAI CE respektuje systém obměny prezidenta, kdy prezident asociace je volen maximálně na dva roky.

-mav-