CNC loni mírně zvýšila obrat, zisk se snížil

úterý, 31. října 2017, 07:00 Tisk MediaGuru

Vydavatel deníku Blesk navýšil tržby k 1,9 mld. Kč, pomáhají i digitální aktivity.

Hlavní budova Czech News Center v Praze, foto: MediaGuru.cz

Hlavní budova Czech News Center v Praze, foto: MediaGuru.cz

Společnost Czech News Center (CNC), nejsilnější hráč na tuzemském tiskovém trhu, dosáhla v loňském roce výnosů ve výši 1,88 mld. Kč, což oproti minulému období představuje 2% nárůst. Provozní zisk před odpisy EBITDA činil 282 mil. Kč, meziročně o 9 % méně. Snížení provozního zisku souvisí podle firmy zejména s investicemi do nových online projektů a poklesem novinového trhu.

Celkový hospodářský výsledek ve výši 19 mil. Kč po započtení odpisů, daní, finančního a mimořádného výsledku byl výrazně ovlivněn odpisy oceňovacího rozdílu z nabytého majetku z titulu fúze, které činily stejně jako v minulém období 335 mil. Kč.

CNC ve výroční zprávě uvedla, že v průběhu roku dále posilovala svoje digitální aktivity a zaznamenala nárůst návštěvnosti svých webů a online inzerce. K tomu mj. přispělo rozšiřování nabídky video obsahu, v listopadu společnost spustila zpravodajský portál Info.cz. Generální ředitelka Libuše Šmuclerová na nedávné konferenci Czech Internet Forum uvedla, že podíl digitálních aktivit na celkových tržbách představuje 17 %.

V květnu 2016 se součástí skupiny Czech Media Invest (jediný akcionář CNC) stala společnost Serafico Investment, která koupila část portfolia od společnosti Mladá fronta. Následně byl tento obchodní závod prodán sesterské společnosti CN Invest.

Společnost v souvislosti s držením podílů ve společnostech Czech Print Center První novinová společnost v roce 2016 přijala dividendy ve výši 176 mil. Kč.

CNC náleží nejvyšší podíl na trhu deníků i časopisů z pohledu čtenářského zásahu. Je vydavatelem mj. titulů Blesk, Aha!, Sport, E15, Reflex, ABC, Svět motorů, Moje psychologie a řady dalších časopisů.

Základní údaje o hospodaření CNC v roce 2016 (tis. Kč)

  2016 2015 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 1 882 069 1 841 650 2
provozní výsledek hospodaření -76 447 -46 664 -64
EBITDA 282 055 309 499 -9
hospodářský výsledek po zdanění 19 143 44 614 -57
  2 015 změna (%)
tržby z prodeje novin a časopisů 1 107 240 -5
tržby z inzerce a další 734 410 5

Zdroj: výroční zpráva CNC 2016

-mav-