Median: Volby zvýšily simultánní sledovanost

středa, 25. října 2017, 13:30 Výzkum MediaGuru

Z měření adMeter vyplývá, že vedle multiscreeningu se zvýšila také sledovanost mimo domov.

Volební studio TV Nova, foto: TV Nova

Volební studio TV Nova, foto: TV Nova

Parlamentní volby způsobily podle očekávání odchylky v jinak standardním mediálním chování. Lidé sledovali aktuální povolební dění v médiích doma i mimo domov, mnohdy i na několika zařízeních současně. Největší zájem o povolební vysílání a zpravodajství projevili lidé z vyšších socioekonomických vrstev. Aktivita na sociálních sítích se viditelně zvýšila v době sčítání hlasů a držela se vyšší úrovně až do večera. Nejsledovanějším médiem byla ČT24 včetně svého webového vysílání, v době povolební studia mezi 13.30 –19.00 dosáhla zásahu 32 % v populaci 15+. Ve stejném čase televize Nova včetně svého vysílání na internetu dosáhla zásahu 27 % ve stejné populaci, Radiožurnál potom i se svým webem oslovil necelých 5 %. Ze zpravodajských webů dominovaly Novinky.cz se 7% zásahem. Vyplývá to z dat projektu adMeter 1 000 realizovaného firmou Median, ze kterého lze sledovat mediální chování české populace napříč mediatypy, zařízeními, v domácnostech i mimo ně.

Nejvíce sledovaným mediálním kanálem byla ČT24, která v době kulminace dosáhla ratingu přes 14 %. Se zahájením vysílání pořadu Volby 2017 v 13.30 se skokově zvýšila sledovanost z méně než 1% ratingu na 6 % a posléze kulminovala lehce přes zmíněných 14 %. Zvýšený zájem o tento kanál trval až do vyhlášení výsledků voleb, po nich nastal znatelný pokles počtu diváků a nárůst sledovanosti hlavního zpravodajství na TV Nova. Na rozdíl od ČT24, vysílání volebního zpravodajství tolik neovlivnilo sledovanost komerční Novy. Její křivka sledovanosti nevykazuje výrazný nárůst v době vysílání pořadu Volby 2017 a kulminuje standardně v době večerních televizních novin. Ani sledovanost Radiožurnálu včetně jeho internetového vysílání nevykazuje značný výkyv, ačkoli i tam vysílali Volební studio od 14.05 až do večera. Radiožurnál i se svým internetovým vysíláním osciloval mezi 1-2 % ratingu a celkem zasáhl necelých 5% české populace. Nárůst sledovanosti po zahájení pořadu Volby 2017 na TV a webu ČT24 kulminoval kolem 17.30 a dosáhl ratingu 14 % (viz graf níže).

Zdroj: Median

Z dat je také viditelný nárůst multiscreeningu v době povolebního odpoledne, tj. souběžné konzumace médií na více obrazovkách (např. TV a mobil či laptop). Na příkladu ČT24 Facebooku je vidět reakce na zveřejnění prvních odhadů voleb – výkyv křivky sledovanosti ukazuje nárůst paralelního sledování ČT24 a současné aktivity na Facebooku, pravděpodobně sdílení názorů na postupné výsledky voleb. Takto se chovalo 3,6 % obyvatelstva starších 15 let. Ačkoli sociální média obecně jsou doménou mladších cílových skupin (ČT24 a Facebook společně sledovalo 4 % z věkové skupiny 15-34 let), už i starší generace vykazuje zajímavý podíl multiscreeningu, konkrétně 3,1 % lidí v nejstarší věkové skupině (55-69 let) se věnovalo zároveň sledování TV a aktivitám na sociálním médiu. Z pohledu sociodemografie pak mužská část populace holdovala multiscreeningu více než ženy.

Souběžná sledovanost ČT24 a Facebooku

Zdroj: Median

Jednotlivá média zabývající se volbami vykazovala vysoký podíl sledovanosti mimo domov. 25 % celkové sledovanosti vysílání ČT24 na TV či webu činí sledovanost mimo domov. TV Nova dosáhla 19% podílu sledovanosti odpoledního bloku voleb mimo domov. Radiožurnál se může pyšnit dokonce 85% sledovaností volebního programu mimo domov. Vysoká sledovanost mimo domov napříč médii byla daná pochopitelně i víkendem, tedy např. pobyty na chatách či volným sobotním programem mimo domácnosti. Přesto je patrné, že český elektorát navzdory pobytu mimo domov chtěl být informován o aktuálním vývoji a výsledcích parlamentních voleb.

Sledovanost povolebního zpravodajství mimo domov na TV a webu ČT24

Zdroj: Median

Většina poslechovosti povolebního zpravodajství na Radiožurnálu a jeho webu mimo domov.

Zdroj: Median

Z pohledu času stráveného s „volebními“ programy vykazuje domácí sledovanost dle očekávání vyšší hodnoty než sledovanost mimo domov. Například ČT24 nebo její web doma v době volebního studia (13:30 – 19:00) sledovali diváci v průměru 27 minut, mimo domov byla doba sledování v průměru necelých 9 minut. Těmito hodnotami ČT24 výrazně předběhla Novu, která v šetřeném období vykazuje průměrnou sledovanost doma více než 13 minut a mimo domov zhruba 3 minuty.

Divácká skladba volebního zpravodajství obou televizních stanic včetně návštěvníků jejich webů a veřejnoprávního rádia se také liší. Zatímco Novu preferovali lidé spíše s nižším vzděláním, ČT24 sledovalo více než 48 % vysokoškolsky vzdělaných lidí, podobně to vypadá i se socioekonomickým statusem. Muži sledovali více ČT24, ženy TV Novu. Věková skladba u obou TV stanic byla poměrně podobná, se silným zastoupením starších diváků především u ČT24. Radiožurnál byl ještě více než ČT24 silně preferován lidmi s vyšším společenským postavením a muži.

Pokud jde o internetové zpravodajství, nejvíce navštěvované byly v sobotním odpoledni Novinky.cz se zásahem 7 % v populaci 15+, následované iDnes.cz s téměř 5 %. Přes 12 % vysokoškolsky vzdělaných lidí navštívilo Novinky.cz, při pohledu na věkové skupiny pak Novinky.cz upřednostnilo 11 % z mladších věkových kategorií do 35 let. Zpravodajské weby jako celek v sobotním odpoledni silněji vyhledávala celá česká populace (13 %) a ačkoli podíl vysokoškolský vzdělaných lidí byl vyšší (17 %), nebyl tak skokově výrazný jako např. mezi diváky televizního a webového vysílání ČT24.

-red-