Zahájila Asociace virtuální a rozšířené reality

pátek, 27. října 2017, 10:00 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

V říjnu vznikla Asociace virtuální a rozšířené reality.

Svou činnost zahájila v říjnu Asociace virtuální a rozšířené reality (AVRAR), jejímž cílem je propojovat subjekty působící v České a Slovenské republice v oblasti technologií virtuální a rozšířené reality. Zároveň se chce zasadit o prosazení významných změn právního a administrativního prostředí, které umožní novým technologiím lepší uplatnění v různých oblastech podnikání i ve společnosti.

Asociace sdružuje komerční subjekty, jakož i akademická pracoviště a jednotlivé zájemce, kteří mají společný cíl – prostřednictvím technologických změn a rozšiřování prostoru pro jejich uplatnění prosazovat lepší využití lidských a znalostních zdrojů – vývojářů, výzkumných záměrů, inovativních podnikatelských projektů a optimální efektivitu finančních zdrojů ve prospěch rozvoje oboru.

Zázemí nalezla Asociace v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT, které jí umožňuje propojovat akademické i podnikatelské prostředí mezi sebou, jakož i s mladými talenty technologických oborů, věnujícím se různým projektům v oblasti technologie virtuální reality.

Členové Asociace virtuální a rozšířené reality

Hyperbolic Magnetism
VirArch
Cleverlance
Solirax
Presentigo
Dream.Digital
Virtual Medicine
Grapefruit
SOH
LBA
Ugo!Media
Xlab
Virtoox
Holodeck
Brainz

Čestní členové AVRAR

CIIRC – Český institut informatiky robotiky a kybernetiky
DCGI – Katedra počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT
SSPŠ – Smíchovská střední průmyslová škola
VUPI – Výzkumný ústav pro podnikání a inovace

AVRAR založila také Akademii virtuální reality, v níž se mohou mimoškolně vzdělávat zejména mladí zájemci a studenti středních škol. Zakládá také Klub zadavatelů, který bude zprostředkovávat propojení komerčních subjektů s nositeli jednotlivých výzkumných a vývojových projektů. Pořádat bude také tematické měsíce, v nichž bude prostřednictvím odborných i popularizačních akcí seznamovat veřejnost s možnostmi uplatnění technologií virtuální reality v jednotlivých oborech. Říjnovým tématem byla Virtuální realita ve filmu,tématem listopadu bude Virtuální realita a její využití v průmyslu.

-stk-