Fúze Media Clubu a rádií ze skupiny GES je hotová

středa, 22. listopadu 2017, 08:05 Rádio MediaGuru

Poslední krok před fúzí prodejce reklamního času skupiny Prima a rádií ze skupiny GES byl učiněn.

Foto: Radio Kiss

Foto: Radio Kiss

Jediný vlastník společnosti Media Club, firma FTV Prima Holding, schválil v letošním říjnu fúzi sloučením s firmou Radio United Services. Fúzi, jejíž projekt byl vypracován k 30. červnu 2017, tak už nic nebrání. Od 1. ledna 2018 se rádia rozhlasové skupiny Radio United Services stávají plně součástí společnosti Media Club.

Důvodem sloučení obou firem je záměr společnosti Media Club zvýšit výnosy z regionální reklamy. "Nově stanovená obchodní strategie společnosti Media Club pro období 2017-2019 je výrazněji orientována na zásadní zvýšení výnosů z regionálního obchodu, a to zejména v oblasti online produktů, které jsou finančně dostupné i pro menší společnosti s regionálním působením. Vzhledem k tomu, že vybudování efektivně fungujících regionálních obchodních týmů je poměrně složitá, a hlavně dlouhodobá činnost, jedním z možných řešení tohoto cíle je spojení se zanikající společností, která je dlouholetým specialistou na tento druh prodeje. Zanikající společnost disponuje rozsáhlým týmem více než 120 regionálních obchodníků," zdůvodnilo fúzi vedení společnosti.

Jediný společník Media Clubu zároveň schválil konečnou účetní závěrku Media Clubu a také zahajovací rozvahu společnosti Media Club.

Media Club se tak stane nástupnickou společností Radio United Services, která zaniká. FTV Prima Holding je stoprocentním vlastníkem Media Clubu, jednateli společnosti jsou Petr Babulík a Marek Singer. Dosavadní jednatel Radio United Services Jiří Maroušek se stává prokuristou společnosti.

Tržby Radio United Services dosáhly v loňském roce 440 mil. Kč, hospodaření společnosti skončilo ztrátou -38,3 mil. Kč. Celkové příjmy z prodeje reklamního času se loni zvýšily o 6,2 % ve srovnání s rokem 2015. „Radio United Services v roce 2016 posilovala prodej reklamního času agenturním klientům, v porovnání s rokem 2015 dosáhla v tomto segmentu trhu nárůstu prodeje reklamního času o 11 %. Dále posilovala přímý prodej velkým národním a nadnárodním společnostem, kde zaznamenala více než 50% nárůst oproti roku 2015. Důraz kladla i na regionální prodej se zaměřením na značky Impuls, Kiss, Beat, Country a v některých regionech značky Signál,“ hodnotí společnost ve výroční zprávě za rok 2016.

Radio United Services zastupuje rádiové stanice při prodeji reklamního prostoru. Do jejího portfolia patří zejména stanice Kiss, Beat, Country, Rádio 1, Spin nebo Signál. Zajišťuje ale také prodej reklamy pro rozhlasovou jedničku Rádio Impuls.

Media Club se zabývá prodejem reklamního prostoru pro televizní skupiny Prima, Barrandov, Óčko a několik menších tematických stanic. Vedle toho zajišťuje i prodej reklamního prostoru v rámci webového portfolia, které tvoří především weby skupiny Prima. V roce 2016 vytvořila tržby ve výši 3,25 mld. Kč, zisk činil 183 mil. Kč.

-mav-