Mediální investice rostly i v říjnu

pondělí, 20. listopadu 2017, 07:40 Reklama MediaGuru

Také desátý letošní měsíc byl podle monitoringu pro mediální investice příznivý.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Monitoring reklamních investic Nielsen Admosphere přináší i za letošní říjen potvrzení o rostoucím trendu v letošním roce. Nejlépe si podle hrubých monitorovaných investic vedla v letošním říjnu rádiová reklama, která se měla meziročně zvýšit o 16 %. Stejně jako v uplynulých měsících si nadprůměrný růst udržuje i televizní reklama. Naopak investice do outdoorové reklamy v říjnu stagnovaly a navázaly tak na zářijový výsledek. Údaje jsou uváděny za všechny mediatypy s výjimkou internetové display reklamy.

Monitorované reklamní investice v médiích, říjen 2017

Mediatyp X/2016 X/2017 změna
TV           4 958 842 000 Kč           5 357 727 000 Kč 8,0%
tisk           1 879 569 000 Kč           2 008 368 000 Kč 6,9%
rádio              662 300 000 Kč              770 790 000 Kč 16,4%
OOH              529 628 000 Kč              530 416 000 Kč 0,1%
celkem           8 030 339 000 Kč           8 667 301 000 Kč 7,9%

Zdroj: Nielsen Admosphere

Právě televizní reklama se za prvních deset letošních měsíců řadí k nejrychleji rostoucím mediatypům v letošním roce. Druhé nejrychlejší je podle monitoringu rádio

Monitorované reklamní investice v médiích, rok 2017

Mediatyp I-X/ 2016 I-X/2017 změna
TV         33 139 385 000 Kč         37 432 037 000 Kč 13,0%
tisk         15 267 120 000 Kč         15 583 324 000 Kč 2,1%
rádio           5 630 310 000 Kč           6 042 530 000 Kč 7,3%
OOH           4 172 251 000 Kč           4 287 215 000 Kč 2,8%
celkem        58 209 066 000 Kč        563 345 116 000 Kč 8,8%

Zdroj: Nielsen Admosphere

Upozorňujeme, že monitorované investice neodpovídají reálným objemům směřovaným na nákup reklamního prostoru v médiích. Ukazují trendy ve vývoji mezi jednotlivými mediatypy. 

-mav-