MF vydává časopis o vojenské historii Historia Bellica

čtvrtek, 23. listopadu 2017, 15:20 Aktuality, Tisk MediaGuru

Mladá fronta vstupuje do nového magazínového segmentu s časopisem zaměřeným na vojenskou historii.

Vydavatelství Mladá fronta rozšiřuje svoje portfolio o nový magazín Historia Bellica s podtitulem Lidé, zbraně, vojenství. Je určen zájemcům o vojenskou historii. Historia Bellica je licencovaným titulem vzniklým ve spolupráci s německým časopisem Clausewitz Magazin. První číslo Historia Bellica Speciál vyjde 27. listopadu 2017.

„Historia Bellica je novým vojenskohistorickým magazínem, který na svých stránkách periodicky nebo ve speciálních vydáních přináší články historiků psané v moderním stylu, specializovaných publicistů nebo pamětníků o válečné historii a diplomacii, jejích osobnostech, o válečném umění a bojové technice. Detailně, bez ideologie a objektivně, od starověku po současnost,“ řekl Jozef Bošiak, šéfredaktor Historia Bellica. Zaměřuje se především na období 19. a 20. století.

Jozef Bošiak, foto: Mladá fronta

Časopis bude vycházet šestkrát ročně jako klasický magazín a ve stejné frekvenci jako monotematický speciál. V prvním vydání časopisu Historia Bellica Speciál bude představena osobnost a kariéra polního maršála Erwina Rommela, jednoho z nejznámějších generálů nacistické třetí říše.

V prosinci tohoto roku vyjde ještě speciál Francouzská cizinecká legie a pro příští rok jsou připravena speciální a podrobná vydání o vpádu wehrmachtu do Sovětského svazu a o bojích druhé světové války na východní i západní frontě. Další monotematické speciály budou věnovány československé vojenské historii, ale například i vojenským tématům Českého království.

Náklad magazínů Historia Bellica a Historia Bellica Speciál je 18 tisíc výtisků. Klasický magazín vychází v rozsahu 84 stran a prodává se za 79,90 Kč. Historia Bellica Speciál má rozsah 100 stran a prodejní cenu 149,90 Kč.

-mav-