Tradiční média nejsou pro mileniály mrtvá

pondělí, 13. listopadu 2017, 01:45 Výzkum MediaGuru

Výzkum společnosti NMS Media Research se zabýval vztahem mileniálů k médiím.

Rostislav Starý z PR.Konektor na konferenci Earned Media, foto: PR.Konektor

Rostislav Starý z PR.Konektor na konferenci Earned Media, foto: PR.Konektor

Mileniálové se obvykle dozvídají informace o aktuálním dění stejným poměrem ze sociálních sítí a z tradičních médií, případně častěji z tradičních médií. Ukázal to průzkum společnosti NMS Market Resaerch, jehož výsledky byly prezentovány na nedávné konferenci Earned Media. Jak průzkum zjistil, na sociálních sítích a od přátel se informace dozví 18 % mileniálů, zatímco z tradičních médií 29 % mileniálů. Vyrovnaně ze sociálních médií a z tradičních médií získává informace podle průzkumu 52 % mileniálů.

Sociální sítě jsou ale na druhou stranu pro mladé nejčastějším zdrojem informací o dění ve společnosti (67 %), následuje televize (56 %) a noviny a časopisy (45 %). Youtube jako zdroj informací o dění ve společnosti využívá 18 % mileniálů.

Sledování dění ve společnosti na internetu a v tradičních médiích věnují mileniálové obvykle maximálně třicet minut denně. Mileniálové většinou spíše důvěřují tradičním zdrojům informací, zhruba čtvrtina až pětina těmto zdrojům spíše nedůvěřuje. Zprávám sdíleným přáteli na sociálních sítích spíše nedůvěřuje 42 % mileniálů.

Do jaké míry důvěřujete zprávám, které sdílí Vaši přátelé na sociálních sítích? (N=510)

Do jaké míry důvěřujete zprávám, které sdílí Vaši přátelé na sociálních sítích? (N=510)

Průzkum NMS Market Research zjišťoval postoje a názory mladších mileniálů (15-25 let). Reprezentativní vzorek byl složen z 521 respondentů (50 % ve věku 15-20 let, druhá polovina ve věku 21-25 let). Sběr dat probíhal on-line v Českém národním panelu.

Hlavní zjištění průzkumu

  • Informace o aktuálním dění se mileniálové nejčastěji dozvídají jak ze sociálních médií, tak z těch tradičních.
  • Nějaký zahraniční zdroj informací sleduje každý třetí mileniál.
  • Důvěra v informace z tradičních médií je poměrně vysoká (nad 75 %), informacím ze sociálních sítí pak mileniálové důvěřují výrazně méně (58 %).
  • Polovina mileniálů sdílí informace o aktuálním dění na sociálních sítích, většinou však méně často než několikrát měsíčně. Než tyto informace sdílejí, většinou si je i ověří.
  • Názor mileniálů na dění ve společnosti nejčastěji ovlivňují přátelé, známí a rodina.
  • Úspěšnější uchazeči o studium se více zaměřují na informace z tradičních médií, významně větší roli u nich hraje denní tisk a také zahraniční zdroje informací.

-mav-