Výzkum: Vánoční kampaně by měly začít v listopadu

pátek, 10. listopadu 2017, 12:07 Reklama MediaGuru

Podle názoru lidí by měly začínat vánoční kampaně až v listopadu, nikoli na konci léta.

Vánoční kampaň Coca-Coly, foto: Coca-Cola

Vánoční kampaň Coca-Coly, foto: Coca-Cola

Drtivá většina lidí (65 %) pokládá listopad za měsíc, kdy by se měly rozjet vánoční reklamní kampaně. Pětina mužů by byla spokojená i s prosincem, zatímco pětina žen by přivítala start vánočních nabídek už v říjnu. Zjistil to průzkum Asociace komunikačních agentur (AKA), realizovaný agenturou Nielsen Admosphere.

„Z tohoto pohledu se dnes zadavatelé chovají racionálněji než před lety, kdy závody o vánočního spotřebitele vypukly málem na konci babího léta,“ říká Marek Hlavica, výkonný předseda AKA.

Kdy by měla začít vánoční kampaň?

AKA, Nielsen Admosphere

Na vánoční reklamy jsou lidé citliví. Některou z nich si vybaví 57 procent dotázaných. Čím je respondent mladší, tím snáze si vybaví vánoční reklamu. Ve věku 18-35 let to jsou tři čtvrtiny lidí. Nejoblíbenější českou vánoční kampaní je kampaň Kofoly. Spontánní znalost reklam na Kofolu obecně je 53 procent, 28 procent lidí si vybaví reklamu Kofoly se zlatým prasátkem. Stejně je na tom Coca-Cola.

Až 64% respondentů přiznává, že je vánoční reklama inspirovala k nákupu. Ženy jsou v tomto ohledu mírně ovlivnitelnější než muži. Reklamu, která nenabízí zboží, ale děkuje či přeje hezký rok, vnímá 84 % dotázaných. Mírně častěji ji vnímají lidé z malých měst a vesnic (89 %), než obyvatelé středních a větších sídel (77%).

Využívání křesťanských motivů v komerční komunikaci lidem v zásadě nevadí. Proti se vyslovilo jen 6 procent dotazovaných. Kritičtější je veřejnost k využívání motivu cizorodého Santa Clause. Ten vadí 56 % lidí, pětina je ale víceméně lhostejná.

Výroba reklamy prožívá na podzim svoji špičku. Komplexní kampaně se připravují často už během léta. Kampaně v místech prodeje nebo pro prodej na internetu vrcholí v podzimních měsících. Vánoční vrchol tak často nerozhoduje jen o celoročním výsledku podstatné skupiny obchodníků, ale také o profitabilitě komunikačního průmyslu. Zprávu o kondici české reklamy zveřejní AKA ve Zprávě o české reklamě na počátku příštího roku.

-mav-