AKA: Ve volbách rozhodují osobnosti spíše než kampaně

středa, 3. ledna 2018, 10:10 Aktuality, Reklama, Výzkum MediaGuru

Podle výzkumu AKA nehrají politické kampaně tak velkou roli, jak se média domnívají.

Česká veřejnost je přesvědčena, že politické kampaně volby nevyhrávají, jejich vliv je spíše průměrný. Největší vliv na rozhodování voličů mají politické osobnosti. Dále výsledky voleb ovlivňují diskuse a debaty v médiích, případně na sociálních sítích. Vyplývá to z výzkumu, který realizovala v mezidobí mezi parlamentními a prezidentskými volbami na vzorku 303 respondentů Asociace komunikačních agentur (AKA) ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere. 

V současné době je politická reklama možná v zákonem omezené formě ve veřejnoprávních elektronických médiích, na České televizi a v Českém rozhlase, ale v jiných televizních a rozhlasových stanicích je politická reklama zakázána. Naopak v tisku, na internetu a ve venkovní reklamě není politická reklama regulována. Výzkum se ptal, zda by se měla politická reklama před volbami rozšířit. Pro takovou variantu jsou pouhá dvě procenta respondentů. Nejvíce proti byli lidé z velkých měst a s vysokoškolským vzděláním.

Téměř 80 % dotázaných by bylo pro snížení devadesátimilionového limitu na investice do předvolebních kampaní v parlamentních volbách.

Přibližně na polovinu jsou rozděleny názory na to, zda dobrá profesionální kampaň dokáže přesvědčit voliče spíše než politický program. Mírně převažuje víra v sílu marketingu, nejslabší je naopak u respondentů starších 50 let. Vliv kampaní na rozhodování voličů připouštějí spíše vzdělanější lidé.

„Je třeba si uvědomit, že výzkum se ptá na názory lidí na politický marketing. Jestliže část voličů tvrdí, že kampaně nemají na rozhodování valný vliv, nemusí tomu tak ve skutečnosti být. Může to být naopak dokladem toho, že skutečný vliv takových kampaní pouze podceňují,“ říká Marek Hlavica, výkonný předseda AKA.

-stk-