Duka, Mareček či Ondráčka mají být v Divácké radě ČT

úterý, 9. ledna 2018, 15:35 Aktuality, TV MediaGuru

Česká televize formuje Diváckou radu, mělo by se v ní scházet šedesát osobností.

Divácká rada ČT, foto: Česká televize

Divácká rada ČT, foto: Česká televize

V pondělí 8. ledna se konalo první setkání Divácké rady, nově navrženého poradního orgánu České televize. Pozvánku dostalo na šedesát osobností zastupujících významné české instituce, sdružení a spolky. Hlavním cílem Divácké rady by mělo být posilování zpětné vazby s veřejností, vytvoření prostoru k diskusi o pořadech a programových plánech České televize, ale také nastavení a vyhodnocování úspěšnosti plnění veřejné služby.

Koncept Divácké rady představil generální ředitel Petr Dvořák ve svém kandidátském projektu. „Diváckou radu vnímá jako další z forem komunikace s diváky České televize. S jejími členy bych chtěl konzultovat nejenom stávající programovou nabídku a připravované programové plány České televize, ale také institucionální kroky, principy veřejné hodnoty či diskutovat o návrzích na rozšiřování poskytované veřejné služby,“ uvedl.

Pozvání na první setkání přijali například kardinál Dominik Duka, ředitel České filharmonie David Mareček, ředitel Transparency International David Ondráčka, prezidentka soudcovské unie Daniela Zemanová, ředitel Národního divadla Jan Burian, a více než padesát dalších významných zástupců organizací, které působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.

Na prvním setkání byly představeny principy fungování Divácké rady, která bude oficiálně ustavena po přijetí stanov. Členství v radě nebude vázáno na odměnu ani členský příspěvek. Členové by se měli dvakrát ročně setkávat se zástupci České televize a na pravidelné bázi vyhodnocovat podněty členů Divácké rady a dotazníků televize.

Termín prvního oficiálního zasedání Divácké rady je stanoven na pondělí 16. dubna 2018.

-mav-