Češi a reklama: Přesycenost reklamou na sociálních sítích roste

pátek, 16. února 2018, 08:15 Reklama, Výzkum MediaGuru

Zpráva Češi a reklama 2018 přináší výsledky pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Nejvíce jsou lidé přesyceni reklamoukomerčních televizích, kde vadí hlavně přerušování pořadů reklamními bloky, které navíc mnohdy běží na více TV stanicích současně. Následuje reklama na internetu, letáky v poštovních schránkách a billboardy, které zaznamenaly největší nárůst přesycenosti od minulého roku (ze 48 % na 54 %). Strmě vzrůstá přesycenost reklamou na sociálních sítích. Nejčastěji se v tomto směru vyjadřují starší lidé s nižšími příjmy. Nejméně „vadí“ či naopak je žádána reklama na místě prodeje. Vyplývá to z nové vlny výzkumu Češi a reklama 2018 od České marketingové společnosti.

Z regionálního pohledu jsou rozdílné postoje obyvatel Prahy, kterým více vadí reklama na internetu, plakáty a billboardy a reklama umístěná v historickém centru města. Naopak jim, ještě méně než ostatním, vadí všechny typy reklamy na místě prodeje.

Přesycení reklamou, zdroj: Češi a reklama 2018

Přesycení reklamou, zdroj: Češi a reklama 2018

Reklama je zdrojem informací asi pro třetinu české populace, častěji přiznávají pomoc reklamy ženy, mladá věková skupina a lidé, kteří tráví více času na internetu. Pomoc reklamy při rozhodování o nákupu nebo využití služby méně často uvádějí obyvatelé Prahy.

Nejvyšší ovlivnění má TV reklama a POP reklama

Přesycenost ale neznamená, že reklama spotřebitele neovlivňuje. Nejvyšší procento těch, kteří přiznávají nákup na základě reklamy, ovlivnila právě reklama televizní. Na předních místech je rovněž reklama na místě prodeje, tedy na místě, kde se člověk o nákupu rozhoduje, kde do rozhodování zapojuje více smyslů.

„Nákup na základě reklamy, či přesněji ochota přiznat takový nákup, se od roku 1994 pohybují v průměru mezi 30 – 40 %. V posledních letech se poměry  mírně  přiblížily a hodnoty jen jemně oscilují. V letošním roce došlo k dalšímu sblížení a podíl těch, kteří nákup na základě reklamy uvádějí,  byl 42 %," uvedla Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS.

Zaznamenání reklamy, zdroj: Češi a reklama 2018

Zaznamenání reklamy, zdroj: Češi a reklama 2018

K erotickým motivům jsou Češi tolerantní

Mezi citlivá témata patří postoje k reklamě na cigarety, alkohol, nezdravé potraviny a volně prodejné léky.  Naprosto zakázat by si lidé nejčastěji přáli reklamu na cigarety. K využívání erotických a sexuálních motivů v reklamě jsou Češi tolerantní. Pobouření vyjadřuje a naprostý zákaz vyžaduje jen 8 % populace, vadí dalším 14 procentům. Cca jedné třetině se líbí, pokud má vztah k propagovanému výrobku a 12 % má takovou reklamu rádo v každém případě. Nejvíce tolerance projevují muži, mladí lidé a obyvatelé Prahy.

Podle výzkumu ubývá v populaci těch,  kteří „reklamu neřeší“ a z pohledu posledních pěti let přibývají ti, kteří jsou přesvědčeni, že oni reklamu nepotřebují, i když uznávají její význam pro ekonomiku. Podíl „milovníků reklamy“ se pohybuje kolem 10 %.

Kompletní výsledky studie si můžete prohlédnout v souboru níže.

-mav-