BigMedia dodala speciální plochu, nahrazuje orloj

středa, 21. března 2018, 10:50 Aktuality, Outdoor MediaGuru

Společnost BigMedia instalovala na Staroměstské radnici plochu imitující orloj.

Foto: BigMedia

Foto: BigMedia

Od poloviny března je na historické budově Staroměstské radnice nainstalována LED obrazovka o rozměrech 5,56 x 3,84 m o váze zhruba jedné tuny, která pomocí speciálně vyvinutého softwaru nabízí pohled na kopii kompletního orloje. Návštěvníci Prahy tak o jednu z největších pražských památek nepřijdou ani v době její rekonstrukce.  

„Virtuální verze prostřednictvím obrazovky umožňuje věrný prožitek veškerých původních funkcí orloje – podívanou na pohyb jednotlivých prvků na astronomickém ciferníku i střídání apoštolů v oknech a vychutnání si doprovodných zvukových efektů, jakými jsou kokrhání kohouta a zvonění smrtky. Ctíme i vypínání zvuků v nočních hodinách, jako tomu je u originálního orloje. Plusem našeho prozatímního orloje je však automatická úprava jasu podle světelných okolností, takže přihlížející uvidí na orloj vždy za těch nejlepších podmínek,“ uvedl George Kisugite, jednatel společnosti BigMedia.

BigMedia poskytla obrazovku podle svého vyjádření zdarma, stejně tak bezplatně zajišťuje také vzdálený dohled a správu obrazovky. Aplikace virtuálního orloje je vytvořena ve speciálním softwaru „Ventuz”, který se využívá pro tvorbu specifických videoaplikací tohoto typu.

Konstrukce LED obrazovky musela být přizpůsobena podmínkám, které panují na staveništi. Konstruktéři se museli vypořádat zejména s vysokou prašností staveniště, omezenou nosností lešení a specifickým uchycením obrazovky ke konstrukci lešení.
Z důvodu zachování průchodu denního světla nutného pro činnost restaurátorů a s ohledem na technické možnosti uchycení obrazovky na lešení bylo potřeba virtuální orloj vychýlit z osy o 3 metry doprava a o 1,5 metru níže oproti originálnímu orloji. Odlišné umístění virtuálního orloje proti originálu s sebou neslo potřebu speciálně upravit tisková data pro výrobu krycích plachet. Čelní krycí plachta s motivem Staroměstské radnice dosahuje celkového rozměru přibližně 146 m².

-mav-