Media Bohemia může získat celé Hitrádio Vysočina

pátek, 23. března 2018, 14:25 Aktuality, Rádio MediaGuru

Společnost Media Bohemia má souhlas od RRTV k dokončení převzetí Hitrádia Vysočina.

Foto: Media Bohemia

Foto: Media Bohemia

Společnost Media Bohemia získala souhlas od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a může získat 30% podíl ve společnosti František Vostál, která provozuje Hitrádio Vysočina. Podíl získává od rozhlasového podnikatele Petra Dvořáka (nejde o GŘ ČT). Znamená to, že Media Bohemia se stává jediným vlastníkem Hitrádia Vysočina, dosud vlastnila 70% podíl. 

Hitrádio Vysočina je nejposlouchanějším rádiem v kraji Vysočina s denní poslechovostí 53 tisíc posluchačů (zdroj: Radio projekt, 2+3Q/2017). 

-mav-