PNS: Distribuce předplatného už funguje standardně

čtvrtek, 15. března 2018, 13:10 Tisk MediaGuru

Po dvou a půl měsících se situace v doručování předplacených deníků vrátila do normálního režimu.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Společný projekt doručování předplacených novin, na kterém se podílejí společnosti PNS a Mediaservis, začíná podle jejich sdělení fungovat ve standardním režimu. „Největší problémy Mediaservisu s nedostatkem doručovatelů v prvních týdnech roku 2018, které nejvíce bránily plynulému doručování novin předplatitelům, byly vyřešeny. V současné chvíli chybí v celé síti pouze jednotky doručovatelů, což reprezentuje běžný stav fungující doručovatelské sítě,“ uvedl mediální zástupce PNS Vít Kurfürst.

Proces prověřování stávajících doručovacích tras a zpevnění sítě má dále pokračovat. Remitenda nedoručených novin v předplatném se v posledních dnech pohybuje klem desetiny procenta. „Předpokládáme, že i takto definované nedostatky v doručovací síti budou rychle klesat,“ dodal Kurfürst.  

Mediaservis a PNS fungují od února v režimu standardního řešení zákaznických reklamací. V praxi to znamená, že více než 90 % došlých reklamací je vyřešeno následující den. Zbývající, většinou složitější reklamace, se řeší do několika dní. Z vyřešených reklamací mají být přijímána nápravná opatření. Na optimalizaci doručovacích tras se dále pracuje tak, aby využívaly lépe kapacitu sítě a zvládaly bez výpadků zatížení ve více exponovaných dnech v závěru týdne.

Na doručování tisku se každý den v celé republice podílí cca 4 200 doručovatelů. V důsledku optimalizace stávajících doručovacích tras jejich počet zůstane přibližně stejný i do budoucna.

Předplatné denního tisku je od začátku roku 2018 společným projektem společností PNS a Mediaservis. Zejména v prvních týdnech nového roku kolabovala distribuce novin, protože distribuční síti společnosti Mediaservis chybělo asi pět set doručovatelů. Do finální roznášky se proto začala zapojovat PNS a začala pomáhat s výstavbou sítě. Podle původního plánu měla PNS dodávat noviny pouze na předávací místa, odkud si je měli vyzvednou doručovatelé Mediaservisu

-mav-