AKA se nelíbí tendr Unipetrolu, firma to odmítá

úterý, 10. dubna 2018, 07:45 Aktuality, Reklama MediaGuru

Podle AKA neobsahuje kreativní tendr společnosti Unipetrol základní náležitosti. Firma výtky odmítá.

Foto: Unipetrol

Foto: Unipetrol

Asociace komunikačních agentur (AKA) se ohrazuje proti právě probíhajícímu výběrovému řízení na kreativní agenturu skupiny Unipetrol. Činí tak údajně na základě připomínek několika členů AKA, kteří prý upozornili, že tendr není v souladu s profesionálními standardy. 

AKA shledává na výběrovém řízení Unipetrolu celkem sedm sporných bodů (podrobně v boxu níže), nelíbí se jí například počet oslovených agentur, absence rozpočtu, nemožnost osobního debriefu ani množství požadovaných kreativních výstupů do nabídky.  

Na dotaz MediaGuru.cz se k výtkám AKA vyjádřila marketingová ředitelka skupiny Unipetrol Aleksandra Skalska: „Výběrové řízení na kreativní agenturu jsme pečlivě připravili s cílem být maximálně transparentní a otevření vůči jakémukoliv zájemci, který by chtěl dodávat své služby. Nechtěli jsme dělat subjektivní preselekci, a proto jsme dali prostor většímu počtu agentur a termín odevzdání jsme stanovili na dva měsíce. Celý proces je navíc koordinován s firemním oddělením nákupu, které během roku uskuteční podle přesně daných pravidel desítky tendrů. Během tendru průběžně odpovídáme na dotazy agentur. Věnujeme se tedy i podnětům od AKA a detailně se jimi zabýváme. Naši odpověď odešleme asociaci v následujících dnech.“ 

Námitky AKA k tendru

  • (1) U tendru Unipetrolu vyzval zadavatel výrazně větší počet agentur, než doporučuje Férový tendr, a následně deklaroval, že se jedná o otevřený tendr. Vzhledem k rozsahu je tento princip nevhodný jak pro zadavatele, který riskuje obdržení nabídek od subjektů neschopných pokrýt potřeby zadavatele, tak i pro agentury, které nesou vysoké riziko zbytečného plýtvání prostředků na přípravu nabídky s obrovským rozsahem.
  • (2) Rozpočet zcela chybí. I v upřesňujících informacích Unipetrol uvádí, že nesdělí výši rozpočtu, a to i přesto, že hodlá posuzovat kvantitativní výsledky, která mají navržená řešení dosáhnout, přičemž tyto očekávané výsledky jsou zcela závislé na výši investic. Zadání nedává smysl a není možné jej naplnit.
  • (3) Možnost osobního debriefu zadavatel zcela vylučuje bez odůvodnění. Vzhledem k rozsahu zadání je tento postup zcela nestandardní a nevhodný. Tento krok budí dokonce podezření, že tendr je vypsán za jiným účelem, než je výběr dodavatele. Osobní prezentace je na jedné straně kritériem hodnocení, na druhé ji Unipetrol připouští až v druhém kole tendru. 
  • (4) Hodnotící kritéria nejsou transparentní. Unipetrol uvádí jako hodnotící kritéria posouzení zaslané nabídky reference uchazeče, osobní prezentaci (která však není možná v první fázi tendru), porovnání cenových nabídek (kde například budete hodnotit dosaženou návštěvnost na webu, ale bez stanovení rozpočtu). Váha jednotlivých hodnotících kritérií ani způsob hodnocení stanoven není. 
  • (5) Není jasné, kdo bude hodnotit předložené nabídky. 
  • (6) Požadavky na nabídku jsou co do rozsahu obrovské. Požadavek na počet kreativních výstupů je nad rámec běžných zvyklostí, pro vícero brandů a v širokém spektru služeb (od vánočních dárků přes spotřebitelské soutěže a návrh nového loga nebo zvýšení návštěvnosti webu). 
  • (7) Není ani po upřesnění zřejmé, zda je cílem výběr jednoho strategického dodavatele či více. Přesto zadání neumožňuje, aby uchazeči podali jen dílčí nabídku, například na jeden brand.

-stk-