Praha vyhlásila komunikační tendr za 26,5 mil. korun

úterý, 17. dubna 2018, 12:57 Aktuality, Reklama MediaGuru

Hlavní město Praha chce kampaní odkomunikovat operační program – pól růstu ČR.

Zdroj: FB PIS

Zdroj: FB PIS

Operační program – pól růstu ČR chce hlavní město Praha podpořit komunikační kampaní. Ve veřejném výběrovém řízení, jehož celková hodnota je 26,5 mil. korun hledá subjekty na zajištění její kreativní, mediální, eventové i evaluační části. Vyplývá to z informací publikovaných ve Věstníku veřejných zakázek

Program má přispět k naplnění strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Jeho součástí je například posílení inovací, udržitelná mobilita i úspora energie nebo boj proti chudobě.

Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: (1) kreativní, jež zahrnuje zpracování kompletní komunikační kampaně, včetně konceptů i konkrétních výstupů za 5,9 milionů korun; (2) mediální,  jež obsahuje přípravu mediaplánů i zajištění médií v hodnotě 16 milionů korun; (3) eventová, jejímž předmětem je pořádání jednotlivých venkovních i vnitřních akcí, a to za 1,75 mil. korun; (4) evaluační, jež zhodn otí prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního výzkumu komunikační aktivity za 2,66 mil. korun. 

-stk-