Média pro kampaň výročí 2018 zajistí Magnas Media

úterý, 15. května 2018, 18:40 Aktuality, Reklama MediaGuru

Mediální kampaň oslav významných výročí roku 2018 zajistí pro CzechTourism agentura Magnas Media.

Zdroj: Spolecnestoleti.cz

Zdroj: Spolecnestoleti.cz

Mediální  kampaň oslav významných výročí 2018 na českém trhu pro CzechTourism zajistí Magnas Media, agentura Martina Šafry a Roberta Renče. V rámci zakázky v hodnotě 3,49 mil. korun bude mít na starosti nákup mediálního prostoru v souladu s předloženým mediaplánem, realizaci správy kampaně, průběžnou kontrolu i finální vyhodnocení výkonu a efektivity. Vyplývá to z informací publikovaných ve Věstníku veřejných zakázek.

Kampaň Připomínek a oslav významných výročí roku 2018 spojených s českou státností probíhají v rámci České republiky ve spolupráci 12 resortů a institucí, a to Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a jim podřízeným institucím, dále Ústavního soudu a Akademie věd České republiky a dalších institucí podpořených z veřejných zdrojů.

-stk-