O2 TV zvýšila v loňském roce tržby i zisk

středa, 4. července 2018, 10:00 Aktuality, TV MediaGuru

Zisk provozovatele televizních kanálů O2 se v loňském roce zvýšil na 12 mil. korun.

Zdroj: O2 TV

Zdroj: O2 TV

Tržby televize O2 TV i její hospodářský výsledek se v loňském roce vylepšily. Tržby dosáhly výše 231 mil. Kč a meziročně vzrostly o pětinu, hospodářský výsledek se zvýšil téměř o padesát procent na necelých 12 mil. Kč.

Základní údaje o hospodaření O2 TV (tis. Kč)

  2017 2016 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 231 147 187 192 23
provozní výsledek hospodaření 7 299 12 264 -40
výsledek hospodaření za účetní období 11 814 8 107 46

Zdroj: výroční zpráva 2017

Do celkového hospodářského výsledku promluvily zvýšené finanční výnosy (v r. 2017 představovaly 8 mil. Kč, o rok dříve -1 mil. Kč). Společnost mj. eviduje vůči mateřské společnosti závazek z titulu bezúročné zápůjčky ve výši 50 mil. Kč.

V roce 2017 uvedla televize specializovaný kanál O2 TV Tenis, který tak doplnil fotbalový O2 TV Fotbal a hlavní kanál O2 TV Sport.

O2 TV je stoprocentně ovládaná společností O2 podnikatele Petra Kellnera. Na televizní trh vstoupila v roce 2015.

-mav-