Vydavatel Haló novin skončil loni v zisku téměř 3 mil. Kč

pondělí, 23. července 2018, 08:10 Aktuality, Tisk MediaGuru

Samotné vydávání Haló novin ale ziskové není, vyplývá ze zprávy o hospodaření za rok 2017.

Společnost Futura, vydavatel Haló novin, dosáhla v roce 2017 čistého zisku ve výši 2,98 milionů korun (meziročně +125 %) a tržeb ve výši 51 mil. Kč. Oproti roku 2016 se tržby zvýšily o téměř pět procent.

Futura ve výroční zprávě konstatovala, že prodaný náklad Haló novin a ani jeho remitenda se loni nezměnily. Vydávání Haló novin je ale stále ztrátové, společnost musí krýt na jeden kus novin ztrátu ve výši 3,80 Kč. „Jedinou cestou pokrytí ztráty je rozšíření čtenářského kmene a získávání plošné inzerce," konstatuje.

Uvádí rovněž, že obtíže s doručováním předplatného v roce 2018 přinesly zatím Haló novinám ztrátu více než 500 předplatitelů. „Za první tři měsíce byly za nedodané předplatitelské výnosy vráceny peníze ve výši 260 801 Kč," uvádí se ve zprávě. 

-mav-