Historia Bellica a lastauto omnibus mají nové šéfredaktory

pátek, 3. srpna 2018, 09:35 Aktuality, Tisk, Lidé MediaGuru

Personální změny ve vydavatelství Mladá fronta. Vedením dvou časopisů jsou pověřeni noví šéfredaktoři.

David Pazdera a Jiří Krupička, foto: Mladá fronta

David Pazdera a Jiří Krupička, foto: Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta, divize Motor Media, jmenovala do pozice šéfredaktora vojenskohistorického magazínu Historia Bellica Davida Pazderu. Řízení profesního měsíčníku o silniční dopravě, přepravě nákladů a osob lastauto omnibus se ujal Jiří Krupička.

David Pazdera pracuje v Mladé frontě od roku 2007 jako produktový manažer Divize knihy, kde má na starost naučnou literaturu. Do vydavatelství nastoupil po dlouholetém působení v pozici redaktora a zástupce šéfredaktora dvou odborných měsíčníků o zbraních a střelectví, věnoval se také redigování a překládání knih o vojenské historii. V divizi Knihy rozběhl vydávání titulů o moderních fortifikacích nebo o odstřelovačích. „Jednou z podstatných novinek, kterou čtenáři určitě uvítají, bude výraznější zapojení autorů, jejichž publikace vydává knižní divize vydavatelství Mladá fronta. Nadále budeme pokračovat v součinnosti s renomovanými německými periodiky Clausewitz a Militär & Geschichte. Větší důraz ale budeme klást na výběr materiálů a kvalitu překladů,“ řekl David Pazdera.

Jiří Krupička do roku 2015 pracoval ve vydavatelství Mladá fronta v divizi Euro E15, kde se mimo jiné účastnil spuštění projektu internetové televize. Od roku 2015 externě pracoval v magazínech Autoservis a Oldtimer v redakčním týmu a marketingu. Aktivně se věnuje automobilovému sektoru, převážně historickým vozidlům všech kategorií. Pořádá nebo spolupořádá motoristické akce a založil veteránský klub. „Rád bych posunul měsíčník lastauto omnibus modernějším směrem, postupně budeme měnit vizuální stránku a pracovat na zkvalitnění obsahu," sdělil Jiří Krupička.

Divizi Motor Media řídí od června 2018 Lukáš Zmátlík.

-mav-