Daniel Prokop odchází z vedení Medianu, jde do vlastního

úterý, 25. září 2018, 18:10 Aktuality, Lidé MediaGuru

S výzkumnou agenturou Median bude ale Dan Prokop nadále spolupracovat externě.

Daniel Prokop, foto poskytnuté D. Prokopem

Daniel Prokop, foto poskytnuté D. Prokopem

Sociolog Daniel Prokop se rozhodl po devíti letech skončit jako zaměstnanec výzkumné agentury Median, kde poslední tři roky působil ve vedení na pozici Head of Social Political Research a ředitele výzkumu (Head Of Research).

„S agenturou budu nadále spolupracovat externě jako sociolog a account manager v oblasti sociálně politického výzkumu či dohlížet nad metodikou volebních a veřejnoprávních výzkumů,“ vysvětluje Prokop.

Daniel Prokop bude nyní pracovat na vlastní noze. „Chci se zaměřit méně na řízení a spíš nabízet svoji expertízu, což je metodika, analýza a interpretace dat, rozvoj nových metod v kvantitativním výzkumu. Pokud možno v projektech, které si kladou za cíl poznání společnosti a zlepšení kvality života v Česku,“ popisuje.

Daniel Prokop vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na které působí v týmu zabývajícím se výzkumem chudoby a sociálního vyloučení. Do výzkumné agentury Median nastoupil v roce 2009. Od roku 2015 vedl oddělení sociálně-politického výzkumu a od roku 2017 byl ředitelem výzkumu v Medianu.

Je autorem pokročilé metodiky tvorby volebního a v České republice zavedl pravidelnou publikaci sekundárních volebních ukazatelů – volební potenciál a jádro stran. Podílel se na desítkách volebních a politických výzkumů veřejnoprávní a další média v České i Slovenské republice. Je také spoluautorem některých inovativních metodik ve volebním a politickém výzkumu – projektu volebních predikcí z průběžného sčítání hlasů, vizualizace dat z volebních výzkumů či analýzu vlivu TV debat využitím elektronického měření sledovanosti.

Řídil realizaci řady mezinárodních a akademických výzkumů jako ESS, ISSP, Czech Household Panel Study či UNDP Roma Survey a spolupracuje výzkumně s neziskovými organizacemi a státní správu. Zaměřuje se také na metody výběrů, vážení dat a kombinace výzkumných metodik.

-stk-