Růst reklamních investic má táhnout vyhledávání a sociální média

středa, 17. října 2018, 14:10 Reklama MediaGuru

Placené vyhledávání a reklama v sociálních médiích má podle prognózy Zenith stát především za růstem reklamních investic.

Podle nové studie Advertising Expenditure Forecasts (Předpověď výdajů na reklamu) mediální agentury Zenith budou mezi lety 2017 až 2020 dvě třetiny veškerého růstu globálních výdajů na reklamu pocházet z placeného vyhledávání a reklam na sociálních sítích.

Mezi lety 2017 a 2020 celkové výdaje na placené vyhledávání mají podle odhadu vzrůst z 86 miliard USD na 109 miliard USD a výdaje na sociální média se zvýší ze 48 miliard USD na 76 miliard USD. 

Placené vyhledávání prochází v posledních letech nepřetržitým vývojem. Vyhledávací platformy, agentury a značky využívají pro lepší zacílení, zasílání zpráv a konverze čím dál sofistikovanější techniky umělé inteligence. Vyhledávání se více integruje s obchodem. Mezi lety 2017 a 2020 mají výdaje na placené vyhledávání růst meziročně v průměru o 8 %.

Další inovací ve vývoji vyhledávání je hlasové vyhledávání, zatím se však reklama zprostředkovaná hlasovými asistenty využívá jen málo. Když uživatelé využijí hlasové vyhledávání prostřednictvím chytrého reproduktoru, obvykle jim je nabídnut pouze první organický výsledek. Ačkoliv chytré telefony nabízejí více výsledků, není jich tolik jako při manuálním vyhledávání. Pro vzestup hlasového vyhledávání je pro značky tedy ještě důležitější, aby určily klíčová slova, jež musí vlastnit, a aby vytvořily obsah, který je vynese na první příčky organických výsledků. 

Velká část rychlého nárůstu reklamy v sociálních médiích v poslední době pramení z toho, že platformy nahradily statické reklamy poutavějšími videoreklamami. Videoreklamy v sociálních médiích zatím fungují spíše jako doplněk televizní reklamy než jako její konkurence, avšak platformy nyní s televizí příměji soupeří tím, že vysílají delší obsah, jako je sport, drama a komedie, a vkládají do videí reklamy, které se promítají o přestávkách v televizním vysílání. Výdaje na reklamu v sociálních médiích do roku 2020 porostou podle odhadu v průměru o 16 % ročně, tedy dvakrát rychleji než výdaje na placené vyhledávání.

Nejrychleji rostoucí tradiční médium je kino, které podle předpovědi díky rychle rostoucí návštěvnosti v Číně poroste o 16 % ročně. Jedná se ovšem o velmi malé médium, jemuž letos připadá pouze 0,8 % veškerých výdajů na reklamu. Jinak má nejlepší výsledky venkovní reklama s meziročním růstem 3 %. Venkovní reklama těží ze svého širokého dosahu a schopnosti vytvořit masové povědomí o značce, díky čemuž je schopná doplňovat vysoce zacílenou reklamu prémiových značek. Třebaže zacílená on-line reklama posouvá zákazníky směrem k nákupu, prémiové značky potřebují vytvořit široké povědomí .

Podle globální předpovědi výdajů na reklamu od Zenith pro tento rok se růst drží na 4,5 %.  Predikce nárůstu o 4,2 % v roce 2019 zůstává rovněž neměnná, ovšem předpovídaný růst pro rok 2020 byl snížen z 4,3 % na 4,2 %. Růst by tedy měl zůstat v rozmezí 4–5 %, v němž se drží již od roku 2011.

-mav-