Satelitní operátoři: Stát podporuje vznik placené TV konkurence

čtvrtek, 29. listopadu 2018, 07:30 TV MediaGuru

Satelitním operátorům vadí, že stát z veřejných peněz podporuje terestrickou vysílací platformu, zaznělo na semináři.

Jaromír Glisník, foto: Skylink

Jaromír Glisník, foto: Skylink

Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) se domnívá, že stát v procesu přechodu na terestrický vysílací standard DVB-T2 zvýhodňuje terestrickou platformu a umožňuje, aby satelitním operátorům vznikla placená televizní konkurence z veřejných peněz. Vyplynulo to ze středečního workshopu, který ČASO uspořádala.

„Vadí nám státní podpora a to, že plán přechodu na DVB-T2 je předkládán jako jediná alternativa,“ přiblížil Jaromír Glisník, předseda představenstva M7 Group, která vlastní satelitní platformu Skylink. „Z veřejných prostředků se nám tu postaví placený konkurent. Pokud by šlo o výhradně nezpoplatněné služby, tak nám to nebude tak vadit,“ dodal Glisník. ČASO, jejímiž členy jsou společnosti Digi CZ a M7, je totiž přesvědčena, že terestrický standard DVB-T2 s sebou přinese i placené televizní kanály. Především komerční televizní subjekty (Nova, Prima) už potvrdily, že své stanice v HD rozlišení chtějí kódovat a byly by tedy tak přístupné za poplatek.

Satelitní operátoři také tvrdí, že zavedení DVB-T2 s kódováním HEVC jako jediného zákonem povoleného standardu vysílání v digitálním terestrickém vysílání (DTT) není podle jejich tvrzení v Evropě obvyklé. Asociace ČASO už v létě roku 2016 podala Evropské komisi stížnost ohledně postupu státu při uvolňování spektra 700 MHz. Satelitním operátorům vadí, že zvolené řešení (tj. přechod na DVB-T2) není podle jejich názoru technologicky neutrální a má zvýhodňovat terestrickou platformu na úkor jiných způsobů distribuce. ČASO tím má přijít o 11 mld. Kč. Evropská komise zatím o stížnosti nerozhodla.

Proti výše uvedenému tvrzení se ale už dříve ohradila společnost České Radiokomunikace, operátor terestrického vysílání. Zdůraznila, že odebrání spektra 700 MHz ohrožuje právě terestrickou platformu. „Samotné Evropské rozhodnutí o uvolnění rádiových kmitočtů není technologicky neutrální, neboť se negativně dotýká jen jedné technologické platformy – zemského televizního vysílání,“ uvedla firma.

Naopak podpory se podle ČASO nedostává domácnostem (náklady spojené s přechodem na DVB-T2 vyčíslila ČASO pro domácnosti na úrovni 5 mld. Kč) a ani komerčním provozovatelům televizního vysílání.

Otázky pro Jaromíra Glisníka

Co konkrétně vytýkáte stanovenému přechodu na DVB-T2? 

Na samotném plánu nám vadí zejména státní podpora. Vadí nám rovněž to, že plán, jak se dnes realizuje, je od samého počátku předkládán jako jediná alternativa. Jako by nic jiného dalšího neexistovalo. Pokud by byly na stole tři varianty a tato varianta by vyhrála jako nejlepší z nich, asi bychom se zdráhali něco kritizovat.

Jak tedy měl podle vašeho názoru stát postupovat v situaci, kdy se má uvolnit část pásma 700 MHz pro mobilní operátory a toto spektrum je teď využíváno pro terestrické digitální TV vysílání? 

Domnívám se, že si stát měl ověřit vybavenost domácností – zda mají MPEG-4. Kdyby se to udělalo včas, byla by do úvahy brána i varianta přechodu na DVB-T2 s kódováním MPEG/4. Tato varianta by dle mého názoru zachovala, ne-li rozšířila stávající kapacitu pro terestrické vysílání i po ztrátě pásma 700 Mhz. Nebylo by to to tak nákladné na straně diváků a ani vysílatelů a nebylo by potřeba peněz státní podpory. Fakt, že se z veřejných prostředků má přechod financovat a výstupem bude větší kapacita terestrické platformy, chápeme jako podporu naší konkurence.

Z diskuse vyplynulo, že rozporujete také to, že terestrická platforma nemusí zůstat bezplatná a že může obsahovat i placené kanály. Pokud by kanály nebyly v DVB-T2 placené, tak by vám to nevadilo?

Pokud by stát zakotvil, že státní podpora se poskytuje právě pro to, že terestrická platforma nebude nikdy placená, tak bychom měli ztížené argumenty. I zde se promítá to, že terestrika je v Česku protežovanou platformou a že Česko není z pohledu vysílání technologicky neutrální.

Úroveň terestrického příjmu televizního signálu se v Evropě různí, český trh patří k těm, kde je úroveň terestrického příjmu jedna z nejvyšších. To, jakým způsobem se jednotlivé evropské země vypořádávají se změnami v terestrické platformě, dokumentoval na workshopu Juraj Koiš, šéfredaktor serveru TV kompas.cz. Například v Maďarsku se přechod na DVB-T2 dotkne jen HD kanálů, stanice v SD zůstanou v DVB-T. Portugalsko na DVB-T2 přecházet nemusí, potřebné frekvence z pásma 700 MHz dokáže uvolnit i bez nutnosti vypnutí DVB-T. Francie, kde je úroveň terestriky na srovnatelné úrovni jako v Česku, přejde na DVB-T2 pomaleji a dá tak divákům čas, aby přirozeně obměnili televizní přijímače. Příklady z evropských zemí jsou zaznamenány zde.

Přechod na DVB-T2 se nedotkne uživatelů, kteří využívají služeb satelitní, kabelové nebo IPTV televize. Ti si nové televizory nebo set-top-boxy kupovat nemusí. Očekává se rovněž, že přechod z DVB-T na DVB-T2 přinese určité ztráty terestrické platformě, kterou má v Česku využívat přibližně 60 % domácností. 

Na konferenci Innovation Day, která se konala o dva dny dříve a kterou pořádaly konkurenční České Radiokomunikace, uvedl generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer, že vysílací platformy, které nabízejí přístup ke svému obsahu zdarma (FTA), zůstanou převládající platformou i do budoucna. Domnívá se ale, že služby video-on-demand (VOD) typu Netflixu či Amazonu začínají vytlačovat placené televizní kanály. Více z konference můžete číst zde.

Satelitní operátoři a České Radiokomunikace jsou dlouhodobě v názorovém sporu, každá ze společností bojuje „za svoji“ platformu. Zajímavostí je tak zájem Skylinku ucházet se o placený multiplex v terestrickém vysílání DVB-T2. Podle šéfa Skylinku Jaromíra Glisníka podala firma žádost na ČTÚ. Ten ji měl podle Glisníka sdělit, že „bude postupovat podle zákona“.

-mav-