Rádia spojená s Primou byla v zisku, Active předloni ve ztrátě

čtvrtek, 10. ledna 2019, 10:50 Rádio MediaGuru

Provozovatel rádií spojených s Primou se dostal předloni do zisku, naopak pro Active byl rok 2017 ztrátový.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Společnost Radio United Broadcasting (RUB), která je majetkově propojená s televizní skupinou Prima, se v předloňském roce dostala do zisku. Vyplývá to z hospodářských výsledků roku 2017. V uvedeném roce skončilo hospodaření Radio United Broadcasting ziskem ve výši 4,5 mil. Kč, když v předcházejícím roce bylo hospodaření mírně ztrátové. Zvýšil se i celkový obrat skupiny na 82,6 mil. Kč z předešlých 81 mil. Kč.

Do skupiny rádií Radio United Broadcasting patří rádia Kiss, Country, Beat, Rádio 1, Spin a Signál.

Prodej rozhlasové reklamy se uskutečňuje přes společnost Media Club. Vedle zmíněných rádií prodává Media Club reklamní prostor i v rádiích Impuls, RockZone 105.9, Český Impuls a Rádio Dechovka.

Vybrané ukazatele hospodaření Radio United Broadcasting (tis. Kč)

 ukazatel 2017 2 016
tržby z prodeje výrobků a služeb 82 556 81 016
provozní výsledek hospodaření 5 567 -11
výsledek hospodaření po zdanění 4 461 -227

zdroj: výroční zpráva 2017

Media Club, který vedle rádiové reklamy prodává především televizní reklamu a také internetovou reklamu, dosáhla v uvedeném roce tržeb ve výši 3,98 mld. Kč. K výsledku měly přispět příznivé podmínky na televizním trhu, prodej online reklamy, a zejména změna charakteru prodeje rozhlasové reklamy, uvedla společnost ve výroční zprávě.

Rozhlasová skupina Active (dříve Active Radio, resp. Lagardere Active ČR) zvýšila v roce 2017 meziročně tržby o téměř 13 procent na 163 mil. Kč. Celkové hospodaření společnosti ale skončilo ve ztrátě -52 mil. Kč. Byla způsobena především finančním výsledkem hospodaření. Provozní výsledek hospodaření skončil ztrátou -17 mil. Kč.

Klíčové společnosti skupiny, prostřednictvím kterých provozuje vysílání stanic Evropa 2 a Frekvence 1, dosáhly v předloňském roce souhrnných tržeb přes 184 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o sedm procent. Hospodaření Evropy 2 skončilo mírnou ztrátou -301 tisíc Kč a Frekvence 1 mírnou ztrátou -655 tis. Kč.

Tržby vybraných společností skupiny Active (tis. Kč)

společnost 2017 2016
Active 162 750 144 555
Evropa 2 85 043 92 504
Frevence 1 99 324 106 433
Regie Radio Music 225 774 257 686

Hospodářský výsledek společností skupiny Active (tis. Kč)

  2017 2016
Active -52 433 -4 799
Evropa 2 -301 5 720
Frekvence 1 -655 7 812
Regie Radio Music -2 686 25 857

Zdroj: výroční zprávy a účetní uzávěrky 2017

Na rozhlasovém trhu prodává skupina Active reklamní čas prostřednictvím Regie Radio Music ve společné firmě Radiohouse, kterou vlastní na půl s konkurenční Media Marketing Services. Radiohouse v předloňském roce zvýšil tržby o dvě procenta na 800 mil. Kč, hospodaření skončilo v zisku téměř osm milionů korun.

-mav-