Fuse se letos profiluje jako contentová agentura

pondělí, 4. března 2019, 07:35 Reklama MediaGuru

Specializovaná divize Fuse se chce v letošním roce zaměřit především na vytváření obsahu.

Hana Halvorsen Banks, Václav Beran

Hana Halvorsen Banks, Václav Beran

Divize Fuse, která v rámci Omnicom Media Group, zajišťuje speciální aktivity, vstoupila do nového roku s některými novinkami. V čele Fuse je už desátý rok Hana Halvorsen Banks, ve vedení online divize Fuse je pak nově od letošního ledna Václav Beran. Ve Fuse pracuje už od roku 2017, přičemž zkušenosti má jak z kreativních agentur, tak z online televize Stream.cz. Tým sociálních médií vede potom Kateřina Judová. Celkově tým Fuse čítá 22 lidí. To, jaké jsou letošní záměry Fuse, přibližují Hana Halvorsen Banks (HHB) a Václav Beran (VB).

Na jaké hlavní oblasti se hodlá Fuse v roce 2019 zaměřit?

HHB: Naše služby a priority se mění stejně tak, jako se mění dynamika platforem, které využíváme (televize, online i social media jako taková) a preference klientů. V roce 2019 se tak zaměříme primárně na obsah a budeme Fuse profilovat jako contentovou agenturu. Z toho vyplývají i oblasti, které budeme více rozvíjet – televizní a internetový obsah, spolupráce s influencery a správu sociálních sítí. Nadále budeme pro klienty hledat 360° řešení, což znamená propojení všech zmiňovaných služeb a mediatypů. V neposlední řadě budeme upevňovat unikátní postavení Fuse na mediálním trhu, které spočívá v úzkém partnerství jak s vysílateli, tak tvůrci obsahu. To nám umožňuje mít pro klienty vždy to nejlepší řešení a zároveň pomáhat platformám (jak klasickým, tak internetovým TV) a tvůrcům ve financování projektů, které by bez pomoci třetích stran nemohly vzniknout.

VB: Mým úkolem je výrazné posílení vztahů se všemi provozovateli digitálních platforem a s tím související rozšiřování portfolia online projektů. Zároveň se budeme mnohem více soustředit na propojování a hledání synergií, které Hanka zmínila. Primární prioritou musí být content (a idea, na které stojí), následně budeme hledat nejvhodnější formu jeho distribuce, nikoli naopak. Naší ambicí je, aby Fuse byl nejprogresivnějsí „idea-driven“ contenovou agenturou na trhu.

Jak do práce Fuse a možností realizace klientských řešení promlouvá nástup a rozvoj internetových televizí typu Stream.cz a Mall.TV?

VB: Jsme velmi rádi za každou novou online platformu, protože nám i klientům rozšiřuje pole působnosti v internetovém prostředí. Internetové televize jsou v současné době schopné u vybraných formátů dosáhnout podobných výsledků, jako klasické televize. Výhodou oproti klasické TV je i možnost a schopnost okamžité interakce s obsahem resp. se značkou, se kterou se v obsahu pracuje. Zároveň jsou většinou komerční možnosti pro klienty širší, než v případě televizních pořadů a cílová skupina je obecně mladší, tzn. pro klienty atraktivnější. Naši klienti si sílu internetu uvědomují stejně jako my, čemuž nahrává i úspěch zahraničních online televizí (Netflix, Amazon Prime). Ve Fuse máme díky realizaci vlastních úspěšných on-line projektů i odpovídající reference, které dokazují naší schopnost dodat klientům unikátní (nejen) online řešení na míru.

Lze obecně porovnat, jak se na českém trhu vyvíjí přístup klientů ke kreativním nebo nestandardním řešením? Vyžadují je klienti ve větší míře než dřív, nebo zájem projevuje jen určité spektrum klientů?

HHB: Přístup klientů k nestandardním kampaním je velmi kladný. Samotná realizace se liší v souvislosti s oborem klienta, ochotou investovat do nových projektů, které nejsou osvědčené a díky tomu sebou nesou určité riziko; v neposlední řadě do rozhodování vstupuje cena, která je většinou vyšší než u klasické reklamy. Naše zkušenost je i přesto tyto překážky pozitivní a majorita klientů, kteří nám dají šanci ukázat, co umíme našich služeb využívá kontinuálně.

VB: Samostatnou kapitolu tvoří influenceři. Ti jsou v současné době velmi populární a víme, že správně vybraná osoba je schopná ovlivnit percepci klienta u spotřebitele, resp. zajistit posílení vztahu se značkou nebo prodej určitého produktu. Influencerům poskytujeme prostor pro jejich autenticitu, což je klíčové pro uvěřitelnost jejich sdělení. Zároveň se snažíme nevyužívat influencery pouze jako platformu, ale hledat jejich dlouhodobé propojení se značkou a vyhledáváme i menší influencery, avšak s jasně vymezenou cílovou skupinou. Vždy samozřejmě dbáme na správný soulad s influencerem – a to nejen se značkou, ale i s Fuse. Spolupráce s influencery není vždy jednoduchá a má svá specifika, což vyžaduje značnou míru otevřenosti a flexibility ze strany klienta i Fuse. I v této oblasti jsme velmi úspěšní a nesčetněkrát jsme dokázali, že spojení s influencery dává smysl.

Co je největší brzdou rozvoje nestandardních řešení v televizi (či v onlinu)?

HHB: Provozovatelé vysílání, ať už televizního, nebo internetového mají zájem nestandardní operace realizovat; často jim v tom brání jak zahlcenost většími projekty, tak nedostatek lidí, kteří se mohou věnovat právě této činnosti. I proto jsem ráda, že Fuse tvoří jakousi spojku mezi klientem a provozovatelem vysílání a je schopný navrhnout projekt na míru počínaje nápadem, financováním, a umístěním do vysílání.

VB: Věřím, že z hlediska dynamiky rozvoje netradičních řešení jsou naší velkou výhodou i nadstandardní vztahy s našimi partnery na straně televizních i on-line platforem. A rovněž schopnost si projekt nejen vymyslet, ale i zprodukovat, tzn.dodat tak hotový projekt v podstatě na klíč jak klientovi, tak vysílateli, což (mimo jiné) oběma stranám šetří čas i náklady.

Jaké konkrétní řešení je možné klientům v současnosti nabídnout? 

HHB: Jak už jsem zmiňovala, v současné době se věnujeme primárně televizním a online projektům, zároveň řešíme influencery a správu sociálních sítí. Chceme se nadále profilovat jako contentová agentura, která je schopná zajistit v podstatě cokoliv a navrhnout řešení napříč mediatypy všem klientům. V tuto chvíli pracujeme na několika projektech pro TV Prima a Českou televizi, v rámci online prostředí řešíme spolupráci na konkrétních projektech s Mall.tv a Stream.cz. Dovolím si navázat na začátek rozhovoru – jsem si jistá, že vás i v letošním roce překvapíme; novinky jsou za dveřmi a v dohledné době je budeme moci představit

-mav-