Město Litoměřice hledá novou vizuální identitu

neděle, 31. března 2019, 08:45 Aktuality, Marketing MediaGuru

Jednotnou vizuální identitu hledá historické město v Ústeckém kraji úplně poprvé.

Heraldický znak městu Litoměřice přestává pro prezentaci stačit.

Heraldický znak městu Litoměřice přestává pro prezentaci stačit.

Město Litoměřice chce novou vizuální identitu. Poprvé proto vyhlašuje ve spolupráci s organizací Czechdesign designérskou soutěž.

Doposud město v rámci své prezentace využívalo jen heraldický symbol, který ale účelům přestává stačit a komunikaci limituje. Prezentace je roztříštěná, některé organizace logo mají, jiné se prezentují starým a nekoncepčním postupem.

Cílem designérské soutěže je najít nový jednotný vizuální styl, který bude město dobře a dlouhodobě reprezentovat, vystihne jeho charakter a obyvatelé se s ním ztotožní. Zároveň bude fungovat pro komunikaci s místními, turisty a partnery a jako skutečný propojovací prvek napříč městem a pro všechny příspěvkové organizace. Novou podobu čeká i například Radniční zpravodaj nebo orientační a navigační systém. Vítězný návrh bude představen v květnu a postupně bude aplikován i na prezentaci příspěvkových organizací města.

Loni už radnice udělala první krok směrem k práci s celistvou identitou a pro výročí 800 let vybrala nejlepší grafický návrh od místní rodačky Evy Vopelkové. „Byl to jakýsi pilotní projekt, kdy jsme si vyzkoušeli, jak se spolupracuje s designéry, jak pro nás může profesionální grafika fungovat a v čem je prospěšná. Přineslo nám to ujištění, že novou komplexní vizuální identitu potřebujeme a chceme jít cestou soutěže,“ říká Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu Městské úřadu Litoměřic.

Za Czechdesign má soutěž na starosti Michaela Holubec Birtusová, jež k průběhu doplňuje: „Naším cílem je v průběhu soutěže umožnit úzkou spolupráci mezi zadavatelem a soutěžícími. Jen tak je možné, aby Litoměřice našly dlouhodobého strategického partnera. Chceme zajistit i lokální charakter soutěže a část účastníků a odborné poroty mít přímo z kraje, který je i díky Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) líhní talentů.“

-stk-