Trh reklamy v místě prodeje dosáhl 7,85 mld. korun

pondělí, 4. března 2019, 15:25 Reklama, Výzkum MediaGuru

Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2017 tvořil 7,85 miliardy korun.

Ilustrační foto, zdroj: Dago

Ilustrační foto, zdroj: Dago

Celkový objem investic do reklamy v místě prodeje kontinuálně roste. V roce 2017 činil 7,85 miliardy korun, což je přibližně o 5 % více než v předchozím roce. Jedná se zatím o nejvyšší objem za posledních osm let, ukazuje pravidelný monitoring investic do komunikace v místě prodeje, který od roku 2010 realizuje POPAI ve spolupráci s agenturou OMD Czech a její výzkumnou divizí OMG Research.

Z pohledu typu umístění drží stále největší podíl investic podlahové POP prostředky (38 %), následované POP prostředky regálovými (25 %) a nástěnnými (17 %).

Zdroj: POPAI CE

Zdroj: POPAI CE

POP nosiče nejvíce využívají pro svou komunikaci potraviny (23 %), kosmetika a drogistické zboží (13 %) a nápoje (11 %).

Zdroj: POPAI CE

Zdroj: POPAI CE

I v roce 2017 převažovala produkce trvanlivých POP médií nad těmi dočasnými. V dřívějších letech tomu však bylo naopak.

Zdroj: POPAI CE

Zdroj: POPAI CE

V současné době většina FMCG společností svá POP zadává a vyrábí na lokálním trhu. Na export bylo v roce 2017 určeno 51 % produkce, nejčastěji je tomu tak směrem na Slovensko, kam některé nadnárodní společnosti vyrábí a dodávají na tento trh POP media přes české pobočky. Naopak na český trh se ze zahraničí importovalo 12 % POP materiálů.

Zdroj: POPAI CE

Zdroj: POPAI CE

Sběr dat probíhá kontinuálně od jara roku 2010 na třech různých úrovních, které mají za cíl zmapovat investice do produkce reklamních médií v místě prodeje. Celkovým objemem trhu in-store reklamy se rozumí finanční objem reprezentovaný reklamními nosiči vyrobenými společnostmi se sídlem v ČR a objemem dovezených POP prostředků ze zahraničí na náš trh.

-stk-