Wunderman s KB skládá hudbu za pomoci umělé inteligence

pátek, 29. března 2019, 09:30 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Agentura Wunderman dokomponovala ve spolupráci s umělou inteligencí nedokončené Dvořákovy skladby.

Zdroj: PKF

Zdroj: PKF

Z iniciativy agentury Wunderman a za podpory Komerční banky vznikl ve spolupráci s PKF –Prague Philharmonia projekt AIVA / Dvořák: From the Future World, experimentující na poli klasické hudby s umělou inteligencí. 

„Na úplném počátku tohoto projektu stojí slovo experiment. Touha prověřit, jak lze umělou inteligenci kreativně využít a kam až sahají její možnosti. K tomu jsme chtěli vytvořit dílo, které zaujme posluchače,“ popisují autoři projektu z Wundermanu Richard Stiebitz a Filip Humpl. 

Východiskem pro projekt se stal fragment díla Antonína Dvořáka, konkrétně dvě strany blíže nespecifikovaného zápisu v sazbě pro klavír v tónině e moll, nalezené v Českém muzeu hudby. Na jeho základě vzniklo zadání pro umělou inteligenci s názvem AIVA (Artificial Intelligence Virtual Assistant), kterou od roku 2016 rozvíjí lucemburská společnost Aiva Technologies. 

AIVA už od počátku trénuje na dílech klasické hudby, doposud analyzovala na 30 tisíc skladeb autorů od baroka po 20. století, tedy těch, kterým uplynula autorsko-právní ochrana. V rámci projektu prostudovala všech 115 opusů Antonína Dvořáka a na jejich základě dokomponovala nedokončený Dvořákův fragment. „Dvořákovu tvorbu analyzovala AIVA zhruba měsíc. Tvorba ji zabrala den,“ přibližuje Richard Stiebitz. 

AIVA tak vytvořila skladbu pro klavír, jejíž interpretace se ujal klavírista Ivo Kahánek. První část skladby pak umělá inteligence upravila do sazby pro smyčcové kvarteto a dokomponovala ještě 2. a 3. větu. Třetí část této třívěté kompozice zazní 15. listopad v orchestrálním cyklu PKF – Prague Philhormia v Rudolfinu pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma. 

„Pro mne je to zajímavý experiment, ale není to Dvořák,“ myslí si Emmanuel Villaum. „I to, co vypadá jako Dvořák, Dvořáka na první dobrou nepřipomíná, protože tam chybí ono tajemství, kterým se lidé stále ještě liší od technologií,“ dodává Ivo Kahánek.

Umělá inteligence se promítne i do dětských koncertů PFK – Prague Philharmonia, jež nyní vyvíjí spolu s ČVUT hudebního robota. 

-stk-