Krkonoše bojují v kampani proti odpadkům

čtvrtek, 30. května 2019, 13:30 Aktuality, Reklama MediaGuru

Správa Krkonošského národního parku zahájila kampaň, v níž se snaží motivovat návštěvníky, aby neodhazovali v přírodě odpadky.

Zdroj: KRNAP

Zdroj: KRNAP

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zahájila dvouměsíční kampaň, v níž se snaží motivovat návštěvníky, aby neodhazovali v přírodě odpadky. „Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést,“ uvedl Robin Böhnisch, ředitel Krkonošského národního parku.

Tvůrci kampaně dali odpadkům rodová a druhová jména, kterými se běžně označují zvířata nebo rostliny krkonošské přírody.

Zdroj: KRNAP

Zdroj: KRNAP

Zdroj: KRNAP

Zdroj: KRNAP

Zdroj: KRNAP

Zdroj: KRNAP

Kampaň pochází z dílny agentury Remmark a hlavním komunikačním kanálem jsou sociální sítě, bannerová a video reklama. Dále se budou v červnu konat akce v krajských městech spádové oblasti KRNAP, jejichž ústředním prvkem bude ekologický bar aktivit založený na zážitkové pedagogice, různé workshopy apod. 

Formu pozvánky na kontaktní akce budou mít rozhlasové spoty na regionálních rádiích a CLV v krajských městech. Na příjezdech do KRNAP/KPN budou turisté potkávat klíčový vizuál na formátech billboardů a hypercubes. Přímo v Krkonoších se kampaň objeví na odpadkových koších na záchytných parkovištích a ve formě plakátů a letáků také u partnerů KRNAP a v dalších ubytovacích zařízeních a informačních střediscích.

V období nejvyšší návštěvnosti hor, v první polovině července, se pak kontaktní akce přemístí přímo na výchozí místa turistických tras v Krkonoších. Turisté obdrží praktický návod na cestu, KPZ (kompostovatelný sáček na odpadky, rukavici atd.) a QR kód s odkazem na atlas čeledi odpadkoušovitých. Jsou připraveny také různé akce pro děti s cílem motivovat návštěvníky nejen k neodhazování, ale také ke sběru odpadků.

Připraven je navíc online gamebook ke stažení i vzdělávací program „Ztraceni v bouři Krkonoš“, jenž provede čtenáře příběhem žáků 8. třídy, kteří se ztratí v Krkonoších. Příběh obsahuje řadu odkazů na základní ideu kampaně „Není zvěř jako zvěř“ a nenásilnou formou seznamuje žáky se základními znalostmi chování v přírodě.

V loňském roce navštívilo Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo téměř 3,8 milionu lidí. Návštěvníci po sobě ale zanechávají značné množství odpadků. Každoročně se konají sběračské akce, aby následky jejich chování napravily. Při takové akci letos na jaře pracovníci Správy KRNAP a dobrovolníci sesbírali skoro tři tuny odpadu.

-zue-