Nielsen: Dobře komunikovaná udržitelnost zvýší prodeje

neděle, 19. května 2019, 08:05 Výzkum MediaGuru

Správná komunikace udržitelnosti nebo šetrnosti zvyšuje prodeje, uvádí Ivana Valentová z agentury Nielsen.

Foto: Shuttesrtock

Foto: Shuttesrtock

Na semináři o Udržitelnosti pro výrobu a obchod, pořádaném pod hlavičkou Press21 a THIMM Packaging, hovořila o tom, jak vnímají pojem udržitelnosti dnešní spotřebitelé, Ivana Valentová, senior consumer insights consultant z výzkumné agentury Nielsen. Představila výzkum, kde bylo na toto téma dotazováno přes 30 tisíc spotřebitelů ze 60 zemí, kterého se účastnila se i Česká republika.

Celosvětově je 73 % respondentů ochotno změnit své nákupní a spotřební chování, aby snížili dopad svého chování na životní prostředí. Naproti tomu v Česku deklaruje svou ochotu změnit své nákupní a spotřební zvyklosti, a tak snížit dopad svého chování na životní prostředí, jen 44 % spotřebitelů. Z toho 46 % žen a 42 % mužů jsou ochotni změnit své nákupní chování.

Většinu, tedy 60 až 80 % odpadů, tvoří plasty a logicky zákazy plastových výrobků celosvětově rostou. Firmy se musí připravit na to, že od nich spotřebitelé budou stále více žádat, aby reagovali a chovali se zodpovědně. Spotřebitelé začínají být stále více uvědomělí a informovaní.

Lidé jsou ochotni si připlatit především za kvalitu a bezpečnost, lepší účinnost a funkci a za organické a zcela přírodní přísady. Procento respondentů, kteří uvedli, že je „extrémně“ nebo „velmi důležité“, aby firmy realizovaly programy ke zlepšení životního prostředí, se různí. V Česku se 70 % lidí domnívá, že by se firmy měly chovat udržitelně. Takové chování pak požadují více ženy a ve světě vedou mileniálové (21-34 let). V Česku by jen 19 % lidí kupovalo výrobky přátelské k životnímu prostředí, i kdyby byly dražší.

Design a typ balení, toho se spotřebitelé klidně vzdají, chuť se ale měnit nevyplácí. Zdroj: Nielsen

Design a typ balení, toho se spotřebitelé klidně vzdají, chuť se ale měnit nevyplácí. Zdroj: Nielsen

Pro firmy je zajímavý výsledek výzkumu, čeho by se lidé byli kvůli udržitelnosti ochotni vzdát. Rozhodně se nechtějí vzdát chuti, to by bylo ochotno jen 11 % z nich. Za to nejvíce, 54 % respondentů, uvedlo, že by se vzdalo designu (ale více na designu záleží mužům, ženy by se vzdaly snáz). Potom malou roli u výrobku hraje pro 52 % typ balení (zde změna balení nevadí naopak mužům). A 44 % respondentů by se klidně vzdalo i značky.

Čeští spotřebitelé čtou informace na obalech jen někdy, jak uvedlo 70 %, jen 23 % je čte vždycky. Pouze 54 % většině informacím rozumí. Někdy jim věří 74 %.

Jasné sdělení, že produkt je nějakým způsobem šetrný k přírodě ho může lépe prodávat. Zdroj: Nielsen

Jasné sdělení, že produkt je nějakým způsobem šetrný k přírodě ho může lépe prodávat. Zdroj: Nielsen

Každý produkt má šanci na zvýšení prodejů. Zde jsou příklady z amerického trhu. Zdroj: Nielsen

Každý produkt má šanci na zvýšení prodejů. Zde jsou příklady z amerického trhu. Zdroj: Nielsen

Z výzkumu vyplynulo, že firmy by měly jasně sdělit, že se chovají udržitelně a tento fakt následně pomáhá ke zvýšení prodejů. Pokud firma sdělila, že je její výrobek organický, stouply prodeje o 27 %, pokud, že obsahuje přírodní prostředky o 17 % a probiotika stouply o 15 %.

„Současný trh je přeplněn zbožím a zákazníci vyhledávají to, co má specifickou hodnotu. To, co je udržitelné, bude mít větší úspěch. Ale zároveň třeba vědět, kdo je můj zákazník. Je třeba proces udržitelnosti zakomponovat do celého výrobního procesu a komunikovat to dobře,“ dodává Ivana Valentová.

-zue-