RRTV udělila TV Barrandov pokutu ve výši 200 tisíc Kč

pátek, 3. května 2019, 11:15 Aktuality, TV MediaGuru

Od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dostala TV Barrandov pokutu za příspěvek odvysílaný v pořadu Moje zprávy.

Foto: TV Barrandov

Foto: TV Barrandov

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila provozovateli Barrandov Televizní Studio pokutu ve výši 200 tisíc Kč. Podle sdělení RRTV porušila § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 20. listopadu 2018 od 20:05, resp. části nazvané Ryba smrdí od hlavy. Podle RRTV obsahovala tato část tvrzení ohledně problematických zakázek, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit.

„Celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení jakéhokoliv relevantního opozitního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Provozovatel tedy neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů," konstatovala RRTV.

Reportáž Ryba smrdí od hlavy se zabývala státními zakázkami pro agenturu Dorland. Mimo jiné šlo o zakázku na kampaň „Ryba domácí" pro podporu spotřeby domácích sladkovodních ryb od ministerstva zemědělství. Zástupci Dorlandu si na reportáž u rady stěžovali hned po jejím odvysílání 20. listopadu.

-mav-, -čtk-