Simar: Obrat výzkumných agentur loni přesáhl 2,8 mld. Kč

úterý, 7. května 2019, 07:40 Výzkum MediaGuru

Trh výzkumných agentur si v loňském roce mírně polepšil, ukazují data z šetření profesní organizace Simar.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Na trhu výzkumu trhu přetrvával v loňském roce trend mírného tříprocentního navýšení obratu. Celková odhadovaná velikost trhu činila 2,82 mld. Kč. Vývoj obratu menších i větších výzkumných subjektů vykazuje obdobnou dynamiku. Členské agentury Simar se na obratu podílely přibližně 60 %. Vyplývá to z Výroční zprávy o stavu výzkumného trhu 2018, kterou připravilo Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění Simar

Zdroj: Vývoj obratu výzkumných agentur (mil. Kč), SIMAR

Zdroj: Vývoj obratu výzkumných agentur (mil. Kč), SIMAR

Pořadí výzkumných agentur na prvních pěti místech je identické jako v roce předešlém. Ve vedení je pět mezinárodních agentur, které tvoří 62 % celkového obratu. Obratově nejsilnější tak zůstávají Ipsos, Kantar CZ a AC Nielsen.

Zdroj: Simar, červeně jsou označeny agentury sdružení SIMAR

Zdroj: Simar, červeně jsou označeny agentury sdružení SIMAR

V odhadech pro rok 2019 hlásí přibližně polovina zadavatelů stejnou předpokládanou výši rozpočtu na výzkum, ve větší míře než v roce předešlém však očekávají jeho snížení. Agentury tradičně zůstávají optimističtější a 71 % z nich věří ve zvýšení svého obratu.

Metodika

V každoročním šetření bylo osloveno 42 subjektů, jejichž hlavním předmětem podnikání je výzkumná činnost. Odpovědi byly získány od 18 subjektů; odhad za celkový trh je dopočítán podle veřejných výstupů z Obchodního rejstříku, informací o obratu z předešlých let a dalších informací o vývoji trhu.

Celou zprávu můžete číst zde.

-mav-